Materská škola v Budatíne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/13

Materská škola v Budatíne

premietanie (slideshow)
Materská škola v Budatíne

Materská škola, K vodojemu 1, 010 03 Žilina-Budatín – Kindergarten

(Foto: 5. 5. 2014)

Materská škola, K vodojemu 1, 010 03 Žilina.
Tel.: 041/566 71 89, e-mail: skolka@budatin.sk, web: www.msbudatin.zilina.sk.
Materská škola sa nachádza v Budatíne v hornej časti smerom do Zádubnia.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 629

[0] Komentárov

Pridať komentár