Veľkomoravská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/4

Veľkomoravská ulica

premietanie (slideshow)
Veľkomoravská ulica

Veľkomoravská ulica v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 29. 7. 2011)

Veľkomoravská ulica v mestskej časti Bôrik sa nachádza v individuálnej bytovej výstavbe Na Malom Diele. Prístup na ulicu je v tomto čase z Ul. Na Malý Diel, okolo Cintorína vojakov Červenej armády. Pomenovaná je po Veľkomoravskej ríši (tiež Veľká Morava), ktorá bola prvý známy západoslovanský štát, vo svojej dobe najmocnejší a najsilnejší v strednej Evrope. Štátny útvar sa rozkladal prevažne na území dnešného Slovenska, Moravy, Čiech a Maďarska v rokoch 833–906/907.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina č. 10/2009 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 24.08.2009. MsZ v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Bôrik v meste Žilina takto: a) Samova – vymedzená od križovatky s ulicou Na Veľký Diel po slepé ukončenie pri lesoparku; b) Veľkomoravská – vymedzená od križovatky s ulicou Samovou až po slepé ukončenie pri Partizánskom cintoríne (po ľavej strane v smere od ulice Samova z nej vychádza ulica Slavomírova); c) Slavomírova – vymedzená od križovatky s ulicou Veľkomoravskou až po slepé ukončenie pri záhradkárskej osade.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 332

[0] Komentárov

Pridať komentár