Samova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Samova ulica

premietanie (slideshow)
Samova ulica

Samova ulica v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 10. 5. 2014)

Samova ulica v mestskej časti Bôrik sa nachádza v individuálnej bytovej výstavbe Na Malom Diele. Odbočuje do zástavby rodinných domov z Pribinovej ulice. Pomenovaná je po kupcovi Samovi, ktorý bol vodca kmeňového zväzu Slovanov existujúceho v 7. storočí a označovaného ako Samova ríša.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bôrik: Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou), Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Samova, Slavomírova, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Veľkomoravská, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou;

Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Na 19. zasadnutí MsZ v Žiline 26. januára 2009 poslanci schválili miestnu časť Bôrik ako samostatnú mestskú časť. Nová mestská časť Bôrik je bez samostatného katastrálneho územia.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina č. 10/2009 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 24.08.2009. MsZ v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Bôrik v meste Žilina takto: a) Samova – vymedzená od križovatky s ulicou Na Veľký Diel po slepé ukončenie pri lesoparku; b) Veľkomoravská – vymedzená od križovatky s ulicou Samovou až po slepé ukončenie pri Partizánskom cintoríne (po ľavej strane v smere od ulice Samova z nej vychádza ulica Slavomírova); c) Slavomírova – vymedzená od križovatky s ulicou Veľkomoravskou až po slepé ukončenie pri záhradkárskej osade.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 926

[0] Komentárov

Pridať komentár