Ul. Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

22/28

Ul. Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Ul. Na Veľký Diel

Ulica Na Veľký Diel v Žiline

Mestská časť Bôrik (vľavo)
(Foto: 10. 5. 2014)

Ulica Na Veľký Diel sa nachádza južne od historickej časti mesta a z časti od Obvodovej ulice po lesopark oddeľuje mestské časti Bôrik a Solinky. Je dôležitou komunikáciou medzi sídliskami Solinky a Vlčince. Od Soliniek po Univerzitnú ulicu je popri komunikácii vybudovaný chodník pre peších a cyklistov. V tomto úseku odbočuje do mestskej časti Bôrik Pribinova ulica.
O prepojení žilinských sídlisk Solinky a Vlčince komunikáciou sa uvažovalo niekoľko rokov. Napokon Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o vybudovaní novej komunikácie medzi sídliskami a vybudovaní trolejbusového vedenia. Pôvodne sa uvažovalo aj o tunelovom variante (zakrytí komunikácie) pri Lesoparku Chrasť, ale pre značné finančné náklady sa od tohto projektu upustilo. Výstavbu trate sprevádzalo osočovanie a politický boj proti primátorovi Slotovi, kde odborné hľadiská zostávali v úzadí. Trolejbusová trať medzi sídliskami bola slávnostne otvorená primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom dňa 6. 7. 2004. Ulice Veľký Diel a Pod hájom (teraz ulica Na Veľký Diel) sú dôležité mestské komunikácie, ktoré slúžia na rýchle a krátke prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Novú komunikáciu Pod hájom vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 100 mil. Sk (3 320 tis. €), vrátane trolejbusovej trate. Nový úsek trate bol vybudovaný od obratiska Jaseňová, pokračoval Obvodovou ulicou, Pod hájom, Veľký diel až k obratisku trolejbusov Fatranská na sídlisku Vlčince. Tu sa pripojil na jestvujúcu trolejbusovú sieť. Súčasťou stavby bola aj úprava obratiska trolejbusov Fatranská a Jaseňová. Na novej trati pribudli nové trolejbusové zastávky Pod hájom a Žilinská univerzita. Okrem mnohých výhod aj Žilinská univerzita získala cez trolejbusovú trať priame spojenie s centrom a železničnou a autobusovou stanicou.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 418

[0] Komentárov

Pridať komentár