Ul. Juraja Sklenára — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Ul. Juraja Sklenára

premietanie (slideshow)
Ul. Juraja Sklenára

Ulica Juraja Sklenára v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 9. 5. 2014)

Ulica Juraja Sklenára sa nachádza južne od historickej časti mesta, v mestskej časti Bôrik. Svojou dĺžkou, asi 120 metrov, patrí medzi kratšie žilinské ulice. Ohraničená je ulicami Jána Kovalíka a Nešporova. V minulosti niesla meno po Ivanovi Olbrachtovi – českom spisovateľovi, prozaikovi a novinárovi. Terajší názov má po slovenskom historikovi Jurajovi Sklenárovi (1744 – 1790).

Na základe výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže vznikne pri Vurale nové námestie, obchody, byty a ďalšia občianska vybavenosť. Lokalita je ohraničená ulicami Mostná, Čulenova, Kraskova a Alexandra Rudnaya. Všetko je v súlade s novým, ale aj starým územným plánom mesta. Už v 80. rokoch sa v tejto lokalite počítalo s vytvorením centra, ktoré bude vyústením žilinskej pešej zóny. V marci 2012 boli zbúrané prvé štyri dvojdomy. Priestor bol vyčistený a okamžite ohradený. Podobne bude odstránených asi ďalších 20 stavieb. Takto sa získa pozemok s rozlohou 20-tisíc štvorcových metrov pre novú výstavbu. Dvojdomy za Vuralom v mestskej časti Bôrik boli postavené v rokoch 1949 – 1953. Niektoré z nich sú murované, ďalšie drevené. Domy sú postavené na uliciach: Jána Kovalíka, Čulenova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára a Kraskova.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bôrik: Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou) Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Na 19. zasadnutí MsZ v Žiline 26. januára 2009 poslanci schválili miestnu časť Bôrik ako samostatnú mestskú časť. Nová mestská časť Bôrik je bez samostatného katastrálneho územia.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 721

[0] Komentárov

Pridať komentár