Nám. hrdinov v Budatíne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/15

Nám. hrdinov v Budatíne

premietanie (slideshow)
Nám. hrdinov v Budatíne

Cesta I/11 na Nám. hrdinov v Budatíne

Budatín, mestská časť Žiliny
(Foto: 5. 5. 2014)

Budatín je úzko spätý s Budatínskym hradom, ktorého veža stála pravdepodobne v roku 1250. Budatínsky hrad s parkom leží v zúženom priestore pri sútoku rieky Kysuca s Váhom a medzi výbežkom pretiahnutého vrchu Dubeň a vrchom Chlmce. Zo Žiliny sa prechádzalo brodom cez Váh okolo vodného hradu smerom do Sliezska. Neskoršie bol postavený drevený most. Koncom 30. rokov 19. storočia postavili v tomto priestore, ale mimo areálu hradu ešte jednoposchodový kaštieľ, ktorý bol asanovaný pri výstavbe diaľkového privádzača. V minulosti si obyvatelia Budatína mohli svoje domy stavať len na strmom výbežku vrchu Dubeň. Terajšie Námestie hrdinov sa postupne vytvorilo pred kaštieľom a starou zástavbou. Neskoršie však bolo znehodnotené výstavbou diaľkového privádzača a križovatiek.

Cesta I/11 v Budatíne prechádza ponad železničnú trať smerom do Čadce a Česka. Cesta v tomto úseku bola budovaná ako diaľničný privádzač k budúcej diaľnici D3 v Brodne. Na území Slovenska prechádza cesta I/11 od štátnej hranice s Českom cez Kysuce do Žiliny a po prejdení mostom cez rieku Váh sa v Žiline zľava na ňu pripája severná vetvu obchvatu mesta cesta I/18A (Ľavobrežná) a v mimoúrovňovej križovatke Estakáda sa pripája na cestu I/18. Dĺžka komunikácie na území Slovenska je 38,093 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 468

[0] Komentárov