Cesta I/11 na v Budatíne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/16

Cesta I/11 na v Budatíne

premietanie (slideshow)
Cesta I/11 na v Budatíne

Cesta I/11 na Nám. hrdinov v Budatíne

Budatín, mestská časť Žiliny
(Foto: 6. 5. 2014)

Budatín je úzko spätý s Budatínskym hradom, ktorého veža stála pravdepodobne v roku 1250. Budatínsky hrad s parkom leží v zúženom priestore pri sútoku rieky Kysuca s Váhom a medzi výbežkom pretiahnutého vrchu Dubeň a vrchom Chlmce. Zo Žiliny sa prechádzalo brodom cez Váh okolo vodného hradu smerom do Sliezska. Neskoršie bol postavený drevený most. Koncom 30. rokov 19. storočia postavili v tomto priestore, ale mimo areálu hradu ešte jednoposchodový kaštieľ, ktorý bol asanovaný pri výstavbe diaľkového privádzača. V minulosti si obyvatelia Budatína mohli svoje domy stavať len na strmom výbežku vrchu Dubeň. Terajšie Námestie hrdinov sa postupne vytvorilo pred kaštieľom a starou zástavbou. Neskoršie však bolo znehodnotené výstavbou diaľkového privádzača a križovatiek.

Diaľničný privádzač zo Žiliny prechádza cez dva mosty ponad rieku Váh do Budatína a pokračuje ďalej cez Námestie hrdinov smerom do Poľska a Česka. Z námestia sa po vybudovaní diaľničného privádzača stala mimoúrovňová križovatka. Na pravej strane sú navyše miestne komunikácie pre MHD a SAD a vpravo je komunikácia do Varína a Terchovej. Povyše malého námestia odbočuje komunikácia do mestských častí Zástranie a Zádubnie a miestnych častí Budatína. Pôvodná historická cesta do Sliezska cez Námestie hrdinov, kde sa vyberalo v minulosti mýto, zmenila sa na diaľničný štvorpruhový privádzač s mimoúrovňovým križovaním a námestie stratilo svoju tvár.

Cesta I/11 v Budatíne prechádza ponad železničnú trať smerom do Čadce a Česka. Cesta v tomto úseku bola budovaná ako diaľničný privádzač k budúcej diaľnici D3 v Brodne. Na území Slovenska prechádza cesta I/11 od štátnej hranice s Českom cez Kysuce do Žiliny a po prejdení mostom cez rieku Váh sa v Žiline zľava na ňu pripája severná vetvu obchvatu mesta cesta I/18A (Ľavobrežná) a v mimoúrovňovej križovatke Estakáda sa pripája na cestu I/18. Dĺžka komunikácie na území Slovenska je 38,093 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 746

[0] Komentárov

Pridať komentár