Základná škola Budatín — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/9

Základná škola Budatín

premietanie (slideshow)
Základná škola Budatín

Základná škola Budatín

Ul. Slovenských dobrovoľníkov
(Foto: 1. 5. 2014)

Základná škola Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 1, 010 03 Žilina.
Tel.: 041/562 20 74, fax: 041/562 20 74, e-mail: zsbudatin@gmail.com, web: www.zsbudatin.sk.

História a súčasnosť: Základná škola bola otvorená 1. septembra 1968 a mala 15 tried, päť tried ročníkov 1. - 5. a pätnásť tried ročníkov 6. - 9. Budova má dve poschodia. Počet žiakov sa pohybuje okolo 290, má 15 tried a 2 oddelenia ŠKD. Je vybavená modernými pomôckami, sú tu počítače pripojené na internet, ktoré slúžia na výučbu a oboznamovanie detí s novými možnosťami tohto sveta. Na škole sa nachádzajú aj triedy zamerané na športovú výchovu, hlavne basketbal. Škola sa zapája do rôznych súťaží a aktivít či už ide o basketbal alebo iné záujmy žiakov. Práce putujú po celom svete. Medzi každoročné akcie patrí aj karneval pre deti či zábava pre rodičov a učiteľov. Ku škole patrí aj jedáleň a telocvičňa ktorá je postavená hlavne pre basketbalistov. V školskom roku 2006/2007 sa pre piatakov otvorila športová trieda so zameraním na futsal. Žiaci môžu svoje zručnosti uplatňovať v rôznych krúžkoch a niektorí hudobne nadaní žiaci navštevujú ĽŠU, ktorá taktiež sídli v škole. (Informácie o škole sú prevzaté z web stránky www.zsbudatin.sk.)


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 862

[0] Komentárov

Pridať komentár