Železničná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/12

Železničná ulica

premietanie (slideshow)
Železničná ulica

Železničná ulica v Žiline

Budatín, mestská časť Žiliny
(Foto: 1. 5. 2014)

Železničná ulica sa nachádza v mestskej časti Budatín. Ohraničená je na severnej strane Ul. Slovenských dobrovoľníkov a na južnej strane zaúsťuje do križovatky na ceste I/11. Na ulici sú postavené rodinné domy a futbalové ihrisko. Pomenovanie dostala od blízkej železničnej trate Žilina - Čadca.

Budatín leží pravej strane rieky Váh pri sútoku s riekou Kysuca. Od Žiliny ho oddeľuje rieka Váh, od Považského Chlmca rieka Kysuca, na severe susedí s mestskou časťou Brodno a na východe s mestskou časťou Zádubnie. Je postavený prevažne na svahoch pretiahnutého výbežku vrchu Dubeň s malebnými výhľadmi na Žilinu. Budatín je úzko spätý s Budatínskym hradom, ktorého veža stála pravdepodobne v roku 1250. Budatínsky hrad s parkom leží v zúženom priestore pri sútoku rieky Kysuca s Váhom a medzi výbežkom pretiahnutého vrchu Dubeň a vrchom Chlmce. Zo Žiliny sa prechádzalo brodom cez Váh okolo vodného hradu smerom do Sliezska. Neskoršie bol postavený drevený most. Koncom 30. rokov 19. storočia postavili v tomto priestore, ale mimo areálu zámku ešte jednoposchodový kaštieľ. Písomne sa prvýkrát obec spomína v roku 1321 pod názvom Badacin a roku 1350 pod názvom Budetin. Ako erb používala opevnený zámok. Od roku 1438 patrila obec pod budatínske panstvo. V roku 1598 mala obec 13 žehliarskych domov a jej obyvatelia pracovali na budatínskom panstve a majeri. Počet obyvateľov postupne narastal, v roku 1784 mal Budatín 265 obyvateľov a v roku 1850 už 365. Obyvatelia Budatína boli prevažne želiari a svoje domy si mohli stavať len na strmom výbežku vrchu Dubeň. V svahu medzi domami je postavená aj zvonica. Terajšie Námestie hrdinov sa postupne vytvorilo pred kaštieľom, neskoršie však bolo znehodnotené výstavbou diaľkového privádzača. Významnou historickou udalosťou v týchto miestach boli víťazstvá slovenských dobrovoľníkov bojujúcich za práva Slovákov nad maďarskými gardami na prelome rokov 1848 - 1849. Po skončení bojov, 4. 1. 1849 vystúpili na dnešnom Mariánskom námestí v Žiline Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban. Na pamiatku tejto udalosti je na južnej strane námestia postavený Pamätník slovenských dobrovoľníkov a pri vstupe do Budatína bol v roku 2006 odhalený monumentálny pamätník Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, prvému predsedovi SNR.
Budatín sa stal súčasťou Žiliny v roku 1949, kde tvorí jej samostatnú mestskú časť. Má základnú a materskú školu, poštu, reštaurácie a obchody. V minulosti patril do farnosti Brodno, ale od roku 2003 patrí do farnosti Zástranie. Počet obyvateľov mestskej časti je 1 735 (stav k 30. 4. 2014).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 401

[0] Komentárov

Pridať komentár