Židovský cintorín Kežmarok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

75/109

Židovský cintorín Kežmarok

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Kežmarok

Symbol päťramenný svietnik na náhrobnom kameni

Ortodoxný židovský cintorín Kežmarok – בית הקברות היהודי קעזמארק – Orthodox Jewish Cemetery in Kežmarok
(Foto: 25. 4. 2014)

Okrem textov nájdeme na náhrobkoch aj viaceré symboly, ktoré sa opakujú na ich vrchnej časti. Niektoré sú len dekoráciou alebo majú vyjadriť smútok pozostalých. Najčastejšie to je smutná vŕba (vyše 50 x), vetvička alebo venček. Rovnako dekoratívne sú niektoré symboly židovstva Dávidova hviezda, sedemramenný svietnik – menora, pri novších je to päť alebo len trojramenný svietnik. Oveľa menej sa vyskytuje symbol koruny (7 x), ktorá má vyjadriť veľkú vážnosť osoby. Tieto symboly sa vyskytujú rovnako u mužov ako u žien. Výsostne mužské sú ale posledné dva symboly: prvým je symbol žehnajúcich rúk (zvláštnym spôsobom sú spolu dvojice prstov), ktorý ukazuje, kde je pochovaný Kohen – mužský potomok z rodu Áronovho, ktorý za určitých podmienok môže slúžiť požehnaním pri židovských bohoslužbách.
Na tomto cintoríne sme našli 16 náhrobkov s týmto symbolom. Väčšina z nich sú vedľa seba v jednom rade tak, aby ich mužskí príbuzní (kohéni) pri návšteve ich hrobov sa nemuseli znesvätiť chodením po cintoríne. Najvzácnejším symbolom tu je znak Levítu – džbán a miska – našli sme ho len na troch náhrobkoch. Úloha Levítu bola symbolicky umyť ruky (pomocou džbánku a misky) kohénovi pred požehnaním.

Zdroj: Lipták, M., Isenberg, Madeleine R. , "ŽIDIA NA SPIŠI I. KEŽMAROK A OKOLIE", Kežmarok: ViViT s.r.o., 2010, s. 69 – 71.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 572

[0] Komentárov

Pridať komentár