Židia na Spiši — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/109

Židia na Spiši

premietanie (slideshow)
Židia na Spiši

Židia na Spiši

Ortodoxný židovský cintorín Kežmarok – בית הקברות היהודי קעזמארק – Orthodox Jewish Cemetery in Kežmarok
(Foto: 25. 4. 2014)

Židia začali na Spiš vo väčšej miere prichádzať po pričlenení Haliča (Galície) ku Rakúskej monarchii v roku 1772. Nebolo im však dovolené usadiť sa všade, kde by boli chceli. Mohli prichádzať a usadiť sa aj na území Spiša, okrem niekoľkých výnimiek podľa daných zákonov. Odhady pre celé územie dnešného Slovenska v roku 1787 uvádzajú ich počet 33 000 z celkového počtu skoro 2 miliónov obyvateľov. Pri prvom „modernom“ sčítaní ľudu na Slovensku v roku 1869 sa z celkového počtu 2 482 000 prihlásilo k svojmu židovskému náboženstvu približne 103 000 (asi 4%) a na Spiši až 3320 obyvateľov. Spišskí rabíni v Huncovciach (Hunsdorf) začali viesť matriky v roku 1833. Keď židom bolo dovolené usadzovať sa aj v iných mestách (označované ako „slobodné kráľovské mestá“), miestni rabíni, ako napr. v Kežmarku, tiež spracovali dôkladné záznamy. Po zavedení štátnych matrík r. 1895 rabíni ešte zopár rokov viedli matriky duplicitne, ale záznamov aj detailov v nich postupne ubúdalo. Za tých zhruba 60 rokov (1833 –1895) rabíni v matrikách zaznamenali spolu okolo 4600 narodení, 2300 úmrtí a 1200 sobášov. Z prvých 3000 židovských detí, narodených za prvých 50 rokov, čo sa viedli matriky (1833 –1882), sa ich narodilo okolo 1000, čiže 1/3 v Huncovciach, kde bolo administratívne centrum spišského rabinátu a v tých časoch aj najväčšia židovská komunita tohto regiónu.
Pri sčítaní ľudu v roku 1930 sa na Spiši okolo 7000 ľudí (asi 4%) prihlásilo k židovskému náboženstvu (na celom území Slovenska cca 137 000). Pár rokov pred II. svetovou vojnou z Nemecka sem prenikol desivý a pustošivý úmysel etnickej čistky týchto ľudí – odstránenie neželaných a preniesol sa do všetkých podrobených krajín. Na deportačných zoznamoch z r. 1942 je spolu okolo 5700 osôb zo Spiša, čo je asi 2,5 % obyvateľstva. Prvý transport, ktorý vyrazil 25. 3. 1942 z Popradu, viezol na smrť do Osvienčimu (Auschwitz) 1000 mladých žien a dievčat. Po nich deportovali mužov a potom celé rodiny. Počas ďalšieho pol roka spolu v 57 transportoch vyviezli zo Slovenska do koncentračných táborov okolo 57.700 ľudí. Čiže 1000 ľudí v každom transporte. Po prvej vlne transportov, zostalo na Spiši do septembra 1942 len 2900 židov (26%).
Zhruba po 2 rokoch relatívneho pokoja, po vypuknutí Slovenského národného povstania 30. 9. 1944 boli deportácie obnovené. V nasledujúcich 11 –13 transportoch vyviezli okolo 13.000 ľudí. Ďalších približne 1000 povraždili priamo tu na Slovensku. Zo samotného Slovenska bolo takto vyvezených a zabitých vyše 70 000 židov. Po vojne sa z koncentračných táborov a z rôznych úkrytov vrátilo domov len okolo 10.000 židov. Z väčšiny rodín prežili len jednotlivci, svoje rodné domy našli často už obsadené alebo zničené, takže ich už len máločo držalo v ich dovtedajšej vlasti. A tak mnohí Slovensko opustili, hlavne po nástupe komunistov a po vzniku štátu Izrael v roku 1948. Väčšina náboženských obcí takto za-nikla a tak synagógy, ostatné zborové budovy a cintoríny už nemal kto udržiavať. A tak postupne chátrali, boli používané na rôzne iné účely alebo demolované.
V tom dlhom čase od 2. svetovej vojny bez starostlivosti prežilo na Spiši len málo synagóg. Asi v najlepšom stave je čerstvo zreštaurovaná synagóga v Spišskom Podhradí. Niektoré ďalšie boli prebudované a už len máločo svedčí o ich pôvodnom účele: zo synagógy v Huncovciach je teraz sklad textilu; v Popradskej synagóge je tlačiareň, ale na jej stene je pamätná tabuľa, ktorá svedčí o synagóge a o prvej deportácii židov z Popradu; zo synagógy v Spišskej Belej je obytný dom; synagóga v Spišskej Starej Vsi je zrekonštruovaná na výstavný priestor a infocentrum. Ale väčšinou boli zbúrané po 2. svetovej vojne: v Kežmarku, v Levoči, v Starej Ľubovni, v Podolínci, v Slovenskej Vsi, atď. Ako posledné pamiatky na tu kedysi žijúcich Židov ostávajú ich cintoríny a pomníky. Po uplynutí tých vyše 60 rokov od nedobrovoľného odchodu našich židov sa na Spiš občas vracajú už skoro výhradne.
Na Spiši sa zachovalo 25 cintorínov: Spišská Stará Ves, Veľký Lipník, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Hraničné, Jakubany, Kolačkov, Podollnec, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok, Huncovce, Poprad, Betlanovce, Spišská Nová Ves, Markušovce, Levoča, Spišské Podhradie, Spiš. Vlachy (starý), Spiš. Vlachy (nový), Krompachy, Kluknava, Margecany, Jaklovce, Gelnica, Smolnik.

Zdroj: Lipták, M., Isenberg, Madeleine R. , "ŽIDIA NA SPIŠI I. KEŽMAROK A OKOLIE", Kežmarok: ViViT s.r.o., 2010, s. 15 - 18, 23.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 686

[0] Komentárov

Pridať komentár