Romuald Čelislav Zaymus — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/32

Romuald Čelislav Zaymus

premietanie (slideshow)
Romuald Čelislav Zaymus

Romuald Čelislav Zaymus

Hroby v areáli rímskokatolíckeho farského Kostola sv. Imricha v Bytčici
(Foto: 17. 4. 2014)

V piatom hrobe zľava je pochovaný Romuald Čelislav Zaymus. Nad jeho hrobom je postavený skromný kovový kríž s jednoduchým textom:

Romuald Zaymus
* 6.II.1828 + 19.VII.1902.


Skoro 40 rokov pôsobil v Bytčici farár Romuald Čelislav Zaymus. Pochádza z Rajca, kde sa narodil 7. februára 1828. Po štúdiách filozofie a teológie vo Vacove, Budíne a Nitre, pôsobil ako kaplán v Močenku, Košeci, Lednici, Beluši, Vysokej nad Kysucou, Ilave. Od roku 1863 do konca života 19. júla 1902 bol iba farárom v Bytčici. Popri pastoračnej činnosti sa zaujímal najmä o povznesenie národného povedomia Slovákov a ich snahy o emancipáciu. Podporoval reformy Martina Hattalu v oblasti slovenskej gramatiky. Spolu zakladal Maticu slovenskú a bol aj jej konateľom v Trenčianskej stolici. Pracoval najmä v prírodovedno-geologickom odbore Matice slovenskej a zúčastnil sa aj pri založení prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Bol členom výboru Spolku svätého Vojtecha aj podpredsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Pre svoje aktivity bol veľmi často prenasledovaný a väznený. Bojoval proti alkoholizmu zakladaním spolkov triezvosti, ale zaoberal sa aj kultiváciou pôdy, botanikou a pomológiou. Zakladal ovocné sady v Bytčici, Ilave, Lednici, aj stromové škôlky v Beluši, Vysokej nad Kysucou, Rajci, Košeci, Turzovke. Zavádzal nové druhy plodín, pestoval kvety aj vinič. Venoval sa tiež chovu dobytka, rybárstvu, včelárstvu, ale aj šľachteniu zemiakov. Na výstave v Žiline v roku 1878 vystavoval až 35 druhov zemiakov. Vydával mesačník Obzor, prispieval do časopisov Cyril a Metod, Priateľ školy a literatúry, Kresťan. Svoje články posielal tiež do Národných novín aj Ľudových novín. Z jeho prác treba spomenúť najmä: Minulosť a prítomnosť ľudu horno-trenčianskeho (1893); Politické strany v Uhorsku (1897); Upozornenie na dejepisné, náboženské a pamätihodné veci v stolici Trenčianskej (1900). Svoje články zamerané na históriu publikoval najmä v Sborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti a v Tovarišstve. Po úmrtí Daniela Licharda redigoval Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život (1882 - 1886). Meno Romualda Čestislava Zaymusa nesie dnes ulica v centre Žiliny aj základná cirkevná škola v Žiline. Na budove farského úradu v Bytčici je umiestnená pamätná tabuľa s portrétom R. Zaymusa a textom: Tu žil a účinkoval ROM.Č. ZAYMUS 5.II.1828 +19.VII.1902 Národný buditeľ. Jeho meno navždy zostane spojené s Bytčicou.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 397*600
Návštev 948

[0] Komentárov

Pridať komentár