Hroby v areáli kostola v Bytčici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

21/32

Hroby v areáli kostola v Bytčici

premietanie (slideshow)
Hroby v areáli kostola v Bytčici

Hroby v areáli farského Kostola sv. Imricha v Bytčici

Bytčica, mestská časť Žiliny
(Foto: 17. 4. 2014)

Klasicistický Kostol sv. Imricha pochádza z roku 1844. Je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria. Toto je zaklenuté pruskou klenbou a loď iba plytkou českou klenbou. Okná na severnej aj južnej strane sú termálne a fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou, zakončené pod strešnou rímsou. Nad vstupným portálom hlavnej fasády sa nachádza termálne okno medzi plochými pilastrami, ktoré sú zároveň zakomponované do prehĺbenej plochy členenej pásovou rustikou a nad nimi sa nachádza korunná rímsa s vežou. Hlavný oltár je klasicistický a pochádza z polovice 19. stor. Na klasicisticky namaľovanej iluzívnej stene sa nachádza obraz na plátne – sv. Imrich. Kazateľnica taktiež pochádza z polovice 19. stor.; nesie obraz Dobrého pastiera. Drevená krstiteľnica je taktiež klasicistická z polovice 19. stor. V kostole sa nachádza aj kamenná svätenička z polovice 19. stor. Hlavný oltár sv. Imricha predstavuje nástenná maľba a olejomaľba na plátne na stene záveru svätyne je namaľovaná iluzívna architektúra a v strede obraz sv. Imricha kľačiaceho pred sochou Panny Márie.

Mestská časť Bytčica sa nachádza južne od Žiliny a prvýkrát je doložená k roku 1409, kedy sa spomína ako Bytzycz. Patrila do lietavského panstva, ktoré malo v obci veľké záhrady. Obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu, chovu oviec aj včelárstvu. Nachádzajú sa tu aj dva kaštiele – jeden dvojpodlažný barokový z polovice 18. stor. a druhý klasicistický z polovice 19. stor. aj budova bývalého majera z polovice 19. stor.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 692

[0] Komentárov

Pridať komentár