Prvé haťové pole — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/33

Prvé haťové pole

premietanie (slideshow)
Prvé haťové pole

Koruna hrádze - prvé haťové pole

Vodné dielo Žilina
(Foto: 4. 5. 2007)

Odtokový kanál cez prvé haťové pole z koruny hrádze Vodného diela Žilina. Pri výstavbe Vodného diela Žilina boli vybudované tri haťové polia. V hradiacej konštrukcii je segment s klapkou širokou 12 metrov. výška segmentu 11,0 m a celková výška uzáveru je 14,7 m. Zariadenie je ovládané hydraulicky. Maximálna kapacita pri úplne vyhradených konštrukciách je až 3000 m kubických za sekundu. Haťové polia sú uzatvorené, lebo prirodzený prietok vody rieky Váh v dostatočnom množstve prechádza cez dve Kaplanove turbíny. V prípade, ak by boli vysoké stavy vody (napr. po búrke a pod.), riadiaci štáb operatívne rozhodne, ako sa bude manipulovať. Ak má vodná nádrž dostatočnú kapacitu, tak zvýšené prietoky zostanú v nádrži, ale v prípade vysokého stavu vody sa musia otvoriť haťové polia, aby prebytočná voda mohla z vodnej nádrže bezpečne pretiecť do odtokového kanála Váhu. Takáto situácia býva ojedinelá a vyskytne sa len raz za niekoľko rokov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1962

[0] Komentárov

Pridať komentár