Slovenský Červený kríž — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
63/379

Slovenský Červený kríž

premietanie (slideshow)
Slovenský Červený kríž

Pamätná tabuľa na budove Slovenského Červeného kríža v Žiline

Moyzesova ulica v Žiline
(Foto: 8. 4. 2014)

"Tento sociálno-zdravotný dom bol vystavaný Spolkom čsl. Červeného kríža v Žiline
za účinnej pomoci Dr. Alice Masarykovej predsedkyne Spoločnosti čsl. Červeného kríža,
Dr Antona Tůmu, šéfa ministerstva sociálnej pečlivosti, Dr Aloiza Cirpsa,
riaditeľa čsl. Červeného kríža pre Slovensko,
Župy považskej jej župana Jozefa Országha,
mesta Žiliny za starostovania Tomáša Ružičku opáta,
keď bol predsedom spolku Andrej Bacher, podpredsedom Július Rozsa,
tajomníkom Rudolf Klimen, zapisovateľom Rudolf Franců."


Československý Červený kríž bol založený 1. februára 1919 a jeho prvou predsedníčkou sa stala Dr. Alica Masaryková, dcéra prvého čsl. prezidenta T. G. Masaryka. Počas prvej Slovenskej republiky pokračoval vo svojej činnosti ako Slovenský Červený kríž. Po druhej svetovej vojne od roku 1948 pracoval pod názvom Československý Červený kríž a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993 opäť pod názvom Slovenský Červený kríž. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 620

[0] Komentárov

Pridať komentár