Ocenenie pedagógov 2014 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
46/379

Ocenenie pedagógov 2014

premietanie (slideshow)
Ocenenie pedagógov 2014

Edita Majcherová, Školské inšpekčné centrum, Žilina

Ocenenie pedagógov mesta Žilina v roku 2014
(Foto: 31. 3. 2014)

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Mestskom divadle Žilina uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógov škôl a školských zariadení mesta Žilina – Cena Janka Frátrika pre rok 2014. Na základe návrhov vybrala Obecná školská rada 21 pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorí ocenenia prevzali z rúk primátora mesta Žilina Igora Chomu a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nory Zapletajovej.
V Mestskom divadle Žilina sa v pondelok 31. marca 2014 uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostné odovzdávanie ocenení pracovníkov škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Ocenenia si z rúk primátora mesta Žilina Igora Chomu a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nory Zapletajovej prevzalo 21 pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorých na ocenenie navrhli pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.
„Tradícia Dňa učiteľov má stále svoj význam, pretože je vyjadrením vďaky a uznania nielen pre učiteľa v pravom význame slova, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďakujem všetkým pracovníkom škôl a školských zariadení za ich prácu s našou mládežou, v ktorej je naša budúcnosť,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta Žilina Igor Choma.

Text prevzatý z web. stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 477

[0] Komentárov

Pridať komentár