Ocenenie pedagógov 2014 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
31/379

Ocenenie pedagógov 2014

premietanie (slideshow)
Ocenenie pedagógov 2014

Ocenenie pedagógov mesta Žilina v roku 2014

Cena Janka Frátrika pre rok 2014
(Foto: 31. 3. 2014)

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Mestskom divadle Žilina uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógov škôl a školských zariadení mesta Žilina – Cena Janka Frátrika pre rok 2014. Na základe návrhov vybrala Obecná školská rada 21 pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorí ocenenia prevzali z rúk primátora mesta Žilina Igora Chomu a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nory Zapletajovej.
V Mestskom divadle Žilina sa v pondelok 31. marca 2014 uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostné odovzdávanie ocenení pracovníkov škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Ocenenia si z rúk primátora mesta Žilina Igora Chomu a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nory Zapletajovej prevzalo 21 pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorých na ocenenie navrhli pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.
„Tradícia Dňa učiteľov má stále svoj význam, pretože je vyjadrením vďaky a uznania nielen pre učiteľa v pravom význame slova, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďakujem všetkým pracovníkom škôl a školských zariadení za ich prácu s našou mládežou, v ktorej je naša budúcnosť,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta Žilina Igor Choma.
Na základe návrhov zo základných škôl si prevzali ocenenie: Eva Holešová – učiteľka Základnej školy, Lichardova, Ľuboslava Adamcová – učiteľka Základnej školy, Martinská, Jana Šošková – učiteľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov, Milena Kiššová – učiteľka Základnej školy, Jarná,
Magdaléna Chochuľová – vychovávateľka zo ZŠ, Limbová, Dagmar Ondrušková – vychovávateľka zo ZŠ, Námestie mladosti, Mária Bašteková – vychovávateľka zo Základnej školy, V. Javorku, Daniela Trnovská za prínos v oblasti školstva, rozvíjanie tvorivosti u žiakov, Dagmar Kaššová – učiteľka Základnej umeleckej školy, Gaštanová, Anna Vajdová – zo Základnej umeleckej školy F. Špániho, Eva Puchríková – učiteľka Materskej školy, Gemerská, Dagmar Helecová – učiteľka Materskej školy, Limbová, Alena Isteníková – učiteľka Materskej školy, Do Stošky, Janka Medová – učiteľka Materskej školy, Bajzova, Katarína Búziková – zo Základnej školy s materskou školou, Školská, Kristína Jelínková – zo Základnej školy, Gaštanová, Eva Koucká – z Materskej školy, Puškinova, Anna Feilerová – zo Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov, Marta Halabicová – zo Základnej školy, Karpatská, Edita Majcherová – zo Školského inšpekčného centra, Žilina.
Pamätnú plaketu Janka Frátrika si tento rok prevzala Ľudmila Štefková z Centra voľného času Žilina (CVČ Kuzmányho 105), za prácu tanečného pedagóga a choreografa, prácu vedúceho súboru Žilinských mažoretiek Diana.

Text prevzatý z web. stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 422

[0] Komentárov

Pridať komentár