Synagóga Topoľčany — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/7

Synagóga Topoľčany

premietanie (slideshow)
Synagóga Topoľčany

Synagóga v Topoľčanoch - בית כנסת - Synagogue in Topoľčany

(Foto: 21. 3. 2014)

História židovskej komunity v Topoľčanoch siaha až do 11. 12. 1649, kedy bola podpísaná zmluva na zámku v Hlohovci medzi grófom Adamom Forgácsom a piatimi Židmi z Uherského Brodu a Uherského Hradišťa. Po budapeštianskom kongrese uhorských Židov v roku 1869 sa topoľčianski Židia rozhodli pre ortodoxný smer. Židovská komunita bola natoľko veľká, že sa rozhodla pre výstavbu novej synagógy. Reprezentatívna synagóga v maurskom slohu bola vyprojektovaná topoľčianskym staviteľom a architektom Bilikom. Stavba však nebola v rozpore s predpismi ortodoxnej synagógy, pokiaľ išlo o vzhľad, nemala žiadne veže alebo vežičky, ktoré by urážali tradičných veriacich. Začali ju stavať koncom 19. storočia a vysvätili ju v roku 1900. Slúžila ako duchovné centrum židovskej obce a jej náboženského života. Priestorná modlitebná sála, ktorá tvorila dominujúci priestor synagógy, mala rozmery 40 x 20 metrov. Bohoslužobná funkcia udávala architektonický ráz celej stavbe. Stĺpy hlavnej siene niesli ženskú galériu, ktoré z troch strán obklopovalo sálu. Na hornom poschodí bola kancelária židovskej náboženskej obce a tam sa konali aj zasadnutia predstavenstva. Topoľčianska Nová synagóga bola považovaná za jednu z najdôležitejších stavieb tohto druhu na území Slovenska. Svojmu účelu slúžila až do odvlečenia posledných Židov z Topoľčian v roku 1944. Dočasne slúžila ako sklad pre zhabaný židovský majetok. Koncom roka, dňa 26. decembra 1944, ju nacistické nemecké vojská vypálili a navrátilci zo židovskej komunity po ukončení vojny našli len ruinu. Po vojne už budova neslúžila na náboženské účely a chátrala. Od 50-tych rokov budova slúžila OTEX-u ako veľkoobchodný sklad. Začiatkom 80-tych rokov sa uskutočnila rekonštrukcia budovy a renovácia vnútorných priestorov pre školské účely. 30. augusta 1983 bolo slávnostné otvorenie SOU obchodného. Po prestavbe z pekného maurského objektu bez veží nezostalo takmer nič, vzhľad budovy sa zmenil úplne na nepoznanie. V susedstve stála Rosenthalova modlitebňa, ktorá bola asanovaná v osemdesiatych rokoch. Vo vestibule školy bola v novembri 1998 slávnostne odhalená pamätná tabuľa, ktorá pripomína prenasledovanie a násilnú deportáciu Židov z Topoľčian v rokoch 1942 – 1945. Bývalá synagóga sa nachádza na dnešnej Ul. Terézii Vansovej č. 2 a sídli v nej Stredná odborná škola obchodu a služieb.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 847

[0] Komentárov

Pridať komentár