Elektráreň na vodnom diele — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/29

Elektráreň na vodnom diele

premietanie (slideshow)
Elektráreň na vodnom diele

Elektráreň na Vodnom diele Žilina

Vodné dielo Žilina
(Foto: 22. 5. 2006)

Elektráreň na vodnom diele Žilina. Vpravo sú mohutné výpusty na odvedenie prebytočnej vody z nádrže. V elektrárni sú zabudované dve Kaplanove turbíny s 2 x 36 MW na výrobu elektrickej energie. Vodná elektráreň pracuje na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Projektovaná ročná výroba elektrickej energie bola 173 000 MWh. Vodný prúd prechádza nepohyblivými rozvádzacími kanálmi turbíny a takto usmernený vodný prúd vteká do opačne zakrivených lopatiek obežného kolesa vodnej turbíny, roztáča tieto lopatky a odovzdáva im svoju mechanickú energiu. Mechanická energia vody sa mení na mechanická energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na energiu elektrickú. S vysokou účinnosťou premieňa elektrický generátor vodnej elektrárne energiu mechanickú na energiu elektrickú. Elektrická energia sa v synchrónnom generátore vytvára indukciou rotujúceho magnetického pola rotora do pevného vinutia statora generátora. Na vytvorenie magnetického pola rotora je potrebný budiaci jednosmerný prúd, ktorý je vyrábaný v budiči generátora. Voda po prejdení cez lopatky Kaplanovej turbíny vyteká do odtokového kanála v dolnej časti elektrárne. Pred budovou strojovne sú umiestené dva transformátory, kde sa transformuje napätie z generátora 10,5 kV na 110 kV.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3180

[0] Komentárov

Pridať komentár