Družstvo Interhelpo — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

44/96

Družstvo Interhelpo

premietanie (slideshow)
Družstvo Interhelpo

Pamätná tabuľa venovaná členom družstva Interhelpo

Ul. P. O. Hviezdoslava
(Foto: 29. 3. 2014)

Pamätná tabuľa venovaná odchodu slovenských občanov do bývalého Sovietskeho zväzu je umiestená na budove železničnej stanice v Žiline. Jej textová časť znie:

"Z tohto miesta odišli v dňoch 29.3.1925, 12.7.1926 a 20.3.1932 skupiny
pracujúcich našej republiky, členovia družstva Intehelpo na pomoc výstavbe
prvého socialistického štátu. V roku 1967 venujú občania Žiliny".


Interhelpo všeobecné výrobné a spotrebné družstvo slovenských a českých robotníkov a roľníkov, bolo založené v Žiline na pomoc budovania socializmu v sovietskom Kirgizsku. V rokoch 1925 až 1932 odišlo z Česko-Slovenska, zo staníc Žilina a Brno, celkovo 1 078 osôb (405 Čechov, 380 Slovákov a zvyšok iných národnosti) v štyroch transportoch. Družstvo bolo v ČSR zaregistrované ako „Interhelpo, všeobecné výrobní a spotřebitelské družstvo v Žilině“ so štatútom schváleným štátnymi orgánmi. Družstvo vybudovalo v kirgizských stepiach prvú elektráreň v Kirgizsku, textilnú továreň, taviareň a továreň na nábytok. Ďalej vybudovali nemocnice, poskytli technickú pomoc pri stavbe Turkestansko-sibírskej železnice a priehrady Čustroj, pri zavlažovacích prácach a pri výstavbe hlavného mesta Kirgizska. V roku 1925 bolo Interhelpo oficiálne vyhlásené ako najlepšie družstvo v Sovietskom zväze. V roku 1934 sa družstvo podieľalo na priemyselnej výrobe Kirgizska celými 20 percentami. Po napadnutí ZSSR Nemeckom sa časť členov vrátila domov, časť zostala v ZSSR. Interhelpo bolo zlikvidované roku 1943. Členovia boli stalinizmom perzekuovaní a popravovaní ako nepriatelia Sovietskeho zväzu. Na budove železničnej stanice v Žiline je umiestnená pamätná mramorová tabuľa s informáciou, že z tohto miesta odchádzali v rokoch 1925, 1926 a 1932 transporty s členmi výrobno-hospodárskeho družstva Interhelpo do ZSSR. Viac o družstve Interhelpo si prečítajte od historika Dušana Halaja, CSc po kliknutí na odkaz Žilina a Interhelpo.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 961

[0] Komentárov

Pridať komentár