Ľudovít Štúr — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/11

Ľudovít Štúr

premietanie (slideshow)
Ľudovít Štúr

90 – Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban

akad. sochár Ondrej Lipták
(Foto: 21. 2. 2007)

Pamätná tabuľa umiestená na Mariánskom námestí č. 6 pripomína, že dňa 4. januára 1849 na dnešnom Mariánskom námestí vystúpili Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban po ukončení bojov slovenských dobrovoľníkov pri Budatíne. Počas revolučných rokoch 1848/49 sa pri Budatíne odohrala víťazná bitka slovenských dobrovoľníkov nad maďarskými gardami (v rámci zimnej výpravy z Jablunkova do Košíc). Vlastník budovy tabuľu z priečelia budovy premiestnil do chodby objektu. Text na pamätnej tabuli:

„Pred týmto domom dňa 4. januára 1849 členovia prvej Slovenskej národnej rady
a vodcovia slovenského povstania v. r. 1848 – 49 Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban
vyzvali zhromaždený ľud z okolia Žiliny do boja za národnú slobodu Slovákov."
Matica slovenská – Mesto Žilina – Zbor Žilincov


Pamätnú tabuľu odhalili primátor mesta Ing. Ján Slota s predsedom MS Jozefom Markušom dňa 27. januára 1999. Pôvodná tabuľa pri rekonštrukcii budovy bola odcudzená a nová tabuľa je od roku 2006. Tabule je od akad. sochára Ondreja Liptáka.

Ďalšie pamätníky v Žiline postavené na pamiatku Slovenským dobrovoľníkom počas revolučných rokov 1848/49. Dňa 12. mája 2006 bol odhalený monumentálny Pamätník J. M. Hurbanovi v Budatíne a na Námestí hrdinov v Budatíne je postavený pamätník na počesť bojov Slovenských dobrovoľníkov v rokoch 1848/1849.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 599

[0] Komentárov

Pridať komentár