29 Mestské divadlo — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/21

29 Mestské divadlo

premietanie (slideshow)
29 Mestské divadlo

29 – Mestské divadlo (Reprezentačný dom)

Turistická informačná tabuľka č. 29 s QR kódom na Mestskom divadle, Horný val č. 3
(Foto: 8. 3. 2014)

Turistická informačná tabuľka č. 29 s QR (Quick Response) kódom a krátkou informáciou je umiestená na Mestskom divadle, Horný val č. 3. V QR kóde je zakódovaná informácia pre turistov, ktorá sa dá prečítať mobilným telefónom s fotoaparátom a príslušnou aplikáciou. Žilina patrí medzi popredné mestá na Slovensku, ktorá ponúka návštevníkom informácie cez QR kód.

Quick Response kód je špecifickým dvojdimenzionálnym bar kódom, pričom ho tvorí špeciálne usporiadanie malých (väčšinou) čiernych a bielych štvorčekov. Tri väčšie štvorce v rohoch a jeden menší pri poslednom rohu kódu súžia na informáciu pre QR čítačku, v ostatných, na prvý pohľad chaoticky usporiadaných štvorčekoch je zakódovaná informácia. Usporiadanie môže byť od matice s 21 x 21 štvorcami až po 177 x 177 štvorčekmi, pričom v sebe kódujú od 10 – 25 znakov až po 1 852 – 4296 znakov. QR kódy majú všestranné použitie. Či už ide o reklamu, informácie, cestovné poriadky, tlačené materiály, výrobky, atď. Do QR kódu je totiž možné zakódovať akúkoľvek správu do dĺžky 3000 bajtov, teda takmer 4300 znakov alebo vyše 7000 číslic.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 415

[0] Komentárov

Pridať komentár