14 Meštiansky dom č. 14 (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/5

14 Meštiansky dom č. 14 (SK)

premietanie (slideshow)
14 Meštiansky dom č. 14 (SK)

14 – Meštiansky dom č. 14 na Mariánskom námestí

Turistická informačná tabuľka č. 14 s QR kódom na meštianskom dome č. 14 na Mariánskom námestí
(Foto: 11. 3. 2014)

Meštiansky dom č. 14 v 18. stor. patril významnej žilinskej rodine Janáči a Tamáši. V roku 1766 mal hodnotu 800 zlatých. Vtedy ho získali dedičia Štefana Tamášiho. V roku 1773 ho zdedila jeho dcéra Zuzana, vydatá za Jána Kubicu. Od roku 1825 vlastníkom domu bol už jeho syn Štefan a od roku 1839 zasa Štefanov zať Anton Macko. Od roku 1850 tu býval už nielen Anton Macko ale aj Gašpar Ďuriš so svojimi rodinami, a spolu tu žilo až sedem osôb. Rodina Ďurišová získala dom do vlastníctva zdedením od rodiny Kubicovej až v roku 1890. V roku 1905 kúpil dom Štefan Tvrdý za 28 900 korún. Po ňom ho v roku 1927 zdedili jeho deti, ktoré dom vlastnili až do jeho znárodnenie v roku 1962.
Nositelia mena Tvrdý sa významne zapísali do histórie mesta Žilina. Juraj Tvrdý narodený v roku 1780 bol katolíckym kňazom aj spoluzakladateľom Matice slovenskej. Peter Tvrdý narodený v roku 1850, musel kvôli svojmu národnému presvedčeniu dokonca ujsť z Uhorska. Bol nielen významným pedagógom, ale aj jazykovedcom. Na rodné Slovensko sa mohol vrátiť až v roku 1920, po vzniku prvej Československej republiky. Štefan Tvrdý, kňaz, narodený v roku 1788, bol medziiným aj zakladateľom spolkov miernosti a spolupracoval so slovenskými dejateľmi Radlinským a Sasinkom. Obchodník Štefan Tvrdý, taktiež obyvateľ domu č. 14, bol po prvej svetovej vojne starostom v rokoch 1923 – 1927, aj členom Slovenského miestneho výboru v roku 1919. Najvýznamnejším členom rodiny bol JUDr. Vojtech Tvrdý, ktorý bol mešťanostom v Žiline v najťažších rokoch 1939 – 1945. V tom čase bolo vybudovaných viacero významných budov v Žiline, ako napr. Reprezentačný dom, zriadené Mestské múzeum, vybudovaná krytá tržnica a ďalšie stavby.
Dom č. 14 sa nachádza v radovej zástavbe námestia. Najstaršou časťou objektu je suterén dvojpodlažného renesančného objektu. Suterén má dvojtraktovú dispozíciu dvoch paralelne ležiacich priestorov, z ktorý pravý je ešte predelený mladšou priečkou. Do tohto priestoru ústi rampové schodisko. Prízemie budovy má valenú klenbu. Budova je jednoposchodová, štvorosová s rovnými arkádami. Dom mal pôvodne valbovú strechu s hrebeňom, kolmým na uličnú fasádu. Vznik objektu kladieme do konca 16. storočia., prízemie a poschodie bolo po poslednom požiari v roku 1886 prestavené. Suterén je renesančný, prízemie a poschodie je prestavané v štýle romantizmu. Do ÚZKP bol objekt zapísaný taktiež už v roku 1963 pod číslom KP č. 1404/0. V roku 1994 sa začala jeho obnova a rekonštrukcia s novým zastrešením a so štítom obráteným do námestia. Taktiež bola obnovená aj predná fasáda a upravené podlažia, dvorný priestor i zadný trakt. Projekt úplnej obnovy spracovali Ing. arch. Štefan Krušinský a Ing. arch. Vladimír Krušinský. V súčasnosti sa prízemie využíva na stravovacie účely a poschodie na kancelárske účely.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 880

[0] Komentárov

Pridať komentár