14 Meštiansky dom č. 14 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/5

14 Meštiansky dom č. 14

premietanie (slideshow)
14 Meštiansky dom č. 14

14 – Meštiansky dom č. 14 na Mariánskom námestí

Turistická informačná tabuľka č. 14 s QR kódom na meštianskom dome č. 14 na Mariánskom námestí
(Foto: 11. 3. 2014)

Turistická informačná tabuľka č. 14 s QR (Quick Response) kódom a krátkou informáciou o meštianskom dome č. 14 na Mariánskom námestí. V QR kóde je zakódovaná informácia pre turistov, ktorá sa dá prečítať mobilným telefónom s fotoaparátom a príslušnou aplikáciou. Žilina patrí medzi popredné mestá na Slovensku, ktorá ponúka návštevníkom informácie cez QR kód.

Quick Response kód je špecifickým dvojdimenzionálnym bar kódom, pričom ho tvorí špeciálne usporiadanie malých (väčšinou) čiernych a bielych štvorčekov. Tri väčšie štvorce v rohoch a jeden menší pri poslednom rohu kódu súžia na informáciu pre QR čítačku, v ostatných, na prvý pohľad chaoticky usporiadaných štvorčekoch je zakódovaná informácia. Usporiadanie môže byť od matice s 21 x 21 štvorcami až po 177 x 177 štvorčekmi, pričom v sebe kódujú od 10 – 25 znakov až po 1852 – 4296 znakov. QR kódy majú všestranné použitie. Či už ide o reklamu, informácie, cestovné poriadky, tlačené materiály, výrobky, atď. Do QR kódu je totiž možné zakódovať akúkoľvek správu do dĺžky 3000 bajtov, teda takmer 4300 znakov alebo vyše 7000 číslic.

Tlačová správa Mesta Žilina: Žilina sa stala prvým mestom na Slovensku, ktoré informuje nielen turistov, ale aj širokú verejnosť o významných budovách unikátnym informačným systémom. Nehrdzavejúce tabuľky so stručným textom a s QR kódmi sú umiestnené na budovách, ktoré sú z hľadiska žilinskej histórie, architektúry či kultúry výnimočné a zaslúžia si zvláštnu pozornosť. Po nasnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie získa záujemca alebo turista podrobné informácie v slovenskom a anglickom jazyku o danej budove na portáli Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina (kliknite) - www.tikzilina.eu.
Informačné tabuľky obsahujú okrem QR kódu aj názov a číslo budovy. Na viacerých tabuľkách je uvedený aj stručný popis budovy. Pracovná skupina na čele s Petrom Moravčíkom, autorom myšlienky označovania budov QR kódmi, pripravila koncepciu a realizáciu tohto nápadu. Výber budov a texty, ktorými daná tabuľka disponuje, zabezpečili Mgr. Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, historik Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline a Ing. Milan Novák. Do finálnej podoby doviedli tento zámer pracovníci Mestského úradu v Žiline (z Odboru kultúry, cestovného ruchu, športu a miestneho rozvoja a z Odboru projektov EÚ). V súčasnosti je v meste Žilina označených spolu 81 významných stavieb. Okrem informácií o budovách v slovenčine a angličtine sa pripravuje aj verzia v poľskom jazyku. Celkový počet budov v Žiline vytipovaných na označenie tabuľkami s QR kódmi je 105.
V roku 2012 Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR Malá Fatra), ktorej zakladajúcim členom je i Mesto Žilina, iniciovala workshop s cieľom zviditeľnenia turistických atraktivít mesta Žilina. Jednou z myšlienok bolo označovanie významných budov v meste a už v roku 2012 bolo umiestnených z finančných zdrojov OOCR Malá Fatra prvých 20 tabuliek. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskej únie v rámci projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina – Bielsko-Biala“ sa koncom minulého roku označilo tabuľkami ďalších 61 významných budov v meste.
Náklady na označenie budov tabuľkami boli v prvej etape približne 10 000 € a cez projekt v druhej etape to bolo približne 25 000 €. Celkovo teda približne 35 000 €. Každá označená budova má svoju históriu. Záujemcovia sa k nej dostanú cez QR kód, ktorý poskytne všetky informácie – preto sa prehliadka mesta stane atraktívnejšou a zaujímavejšou nielen pre turistov, ale aj pre Žilinčanov, ktorí na prechádzke môžu zistiť niečo viac o svojom meste. Veľkým prínosom celého projektu, okrem zlepšenia informovanosti turistov o označených stavbách, je nepochybne aj to, že základný historický výskum priniesol nové informácie o histórii a architektúre viacerých budov Žiliny, ktoré doposiaľ neboli známe odbornej ani laickej verejnosti.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa dňa 27. 2. 2014: Žilina označuje známe stavby novým a unikátnym systémom s QR kódmi.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 420

[0] Komentárov

Pridať komentár