Prvá slovenská vláda (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/22

Prvá slovenská vláda (SK)

premietanie (slideshow)
Prvá slovenská vláda (SK)

Pamätná tabuľa venovaná úradovaniu prvej slovenskej vlády v Žiline

Memorial tablet commemorating the acting of first Slovak government in Žilina from 12 Dezember, 1918 to 2 February, 1919
(Foto: 29. 4. 2012)

Pamätná tabuľa venovaná prvej slovenskej vláde, ale aj slobodnému Slovensku vyslobodenému spod maďarského jarma. Je umiestená na budove, kde sídlil od 12. decembra 1918 minister s plnou mocou pre správu Slovenska MUDr. Vavro ŠROBÁR (1867 – 1950) a jeho úrad. Pamätnú tabuľu, od akademického sochára Vojtecha Ihriska z roku 1928, môžete vidieť na úrovni prvého poschodia Bacherovej vily z Hodžovej ulice. Na pamätnej tabuli je nápis:

"Tu úradovala 1. slovenská vláda od 12. dec. 1918 do 2. febr. 1919."
Venovala Slovenská liga


Po porážke maďarského vojska pri Kotešovej 6. decembra 1918 vstúpili 7. decembra 1918 do Žiliny dobrovoľníci zo Slovenskej národnej gardy vedenej nadporučíkom dr. Róbertom Kubišom. Táto skutočnosť rozhodla o tom, že od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 sa Žilina stala sídlom Ministerstva s plnou správou pre Slovensko na čele s MUDr. Vavrom Šrobárom, a tým na dva mesiace hlavným mestom Slovenska.

Prvý minister a členovia prvej Slovenskej vlády v Žiline: Dr. Vavro Šrobár, prvý minister Slovenskej vlády v Žiline. Dr. M. Bella, zásobovanie, Dr. P. Blaho, referent orby, Ing. Ján Botto-Krasko, min. tajomník, Dr. Ivan Dérer, súdobníctvo, Dr. M. Ivánka, vnút. záležitosti, Ing. Štefan Jaščák, ver. práce, MUDr. Ivan Hálek, zdravotníctvo, F. Houdek, národná obrana, E. Lehotsky, sociálne poistenie, Vl. Makovický, obchod, K. A. Medvecky, r. kat. cirkev, Dr. L. Medvecky, peňažníctvo, M. Šimkovič, ev. cirkevné veci, Dr. A. Štefánek, školstvo, Kornel Stodola, železnice, pošta.

Žilina patrí k prvým mestám na Slovensku, ktoré sa prihlásili k Martinskej deklarácii (30. októbra 1918) Už 2. novembra 1918 bol na ľudovom zhromaždení v Mestskom dome zvolený šesťnásť členný Slovenský miestny výbor na čele so žilinským kaplánom Tomášom Ružičkom. Neskoršie prevzal aj správu mesta. Pôsobil v Žiline od roku 1921 až do svojej smrti 1947 ako farár. Zaslúžil sa o výstavbu Katolíckeho domu, založil chudobinec a dom saleziánov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 599

[0] Komentárov

Pridať komentár