Úrady v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

46/63

Úrady v Žiline

premietanie (slideshow)
Úrady v Žiline

Úrady - Andreja Kmeťa 17, ŽilinaV rámci zriaďovania klientskych centier na okresných úradoch je v štádiu prípravy a otvorenia i Klientske centrum Žilina. Do 27.10.2017 bude vykonávané fyzické sťahovanie výpočtovej techniky, písomností a zamestnancov do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina v budove EUROPALACE na adrese Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (sídlisko – Vlčince).
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa bude sťahovať prednosta okresného úradu a tieto odbory:
- organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na Ulici Janka Kráľa 4, Žilina,
- odbor školstva z budovy na Komenského ulici 35, Žilina,
- odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na Námestí M. R. Štefánika 896/1, Žilina,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na Predmestskej ulici 1613, Žilina,
- odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na Ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v budove na adrese Ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:
- odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,
- majetkovoprávny odbor,
- odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na Ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina.

Od 1. 10. 2013 boli zrušené: Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obvodný pozemkový fond, Obvodný lesný úrad a Správa katastra.
K tomuto dňu vznikol Okresný úrad Žilina, ktorý bude vykonávať činnosť zrušených úradov v pôsobnosti svojich odborov: Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor pozemkový a lesný, Katastrálny odbor, Odbor opravných prostriedkov.
Adresa Okresného úradu v Žiline: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina.

Od 1. 1. 2013 boli zrušené krajské stavebné úrady, krajské školské úrady a územné vojenské správy. Pôsobnosti z uvedených zrušených krajských úradov špecializovanej miestnej štátnej správy sú presunuté do obvodných úradov v sídle kraja.

Od 1. 1. 2013 boli zrušené krajské úrady životného prostredia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, krajské pozemkové úrady, krajské lesné úrady, katastrálne úrady. Pôsobnosti zo zrušených krajských úradov boli presunuté do obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja, do obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, do obvodných pozemkových úradov v sídle kraja, do obvodných lesných úradov v sídle kraja, do správ katastra v sídle kraja.

Zrušený krajský stavebný úrad, krajský školský úrad a územná vojenská správa dňom 1. 1. 2013 prešli so svojou činnosťou a pôsobnosťou pod Obvodný úrad Žilina, Ul. Janka Kráľa 4, Žilina. Takmer všetky štátne inštitúcie sú na rovnakých miestach a budovách tak, ako doteraz.
Zrušený krajský stavebný úrad vykonáva svoju činnosť ako Odbor výstavby a bytovej politiky Obvodného úradu Žilina, so sídlom na Andreja Kmeťa 325/17 010 01 Žilina, tel. č. 041/511 74 95.
Zrušený krajský školský úrad vykonáva svoju pôsobnosť ako Odbor školstva Obvodného úradu Žilina so sídlom na Komenského 35, Žilina, tel. kontakt 041/ 7076211.
Územná vojenská správa zmenila pôsobnosť - Oddelenie obrany štátu, Obvodný úrad Žilina, Ul. J. Kráľa 4, Žilina.

Pôsobnosť zrušeného krajského úradu životného prostredia, krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, krajského pozemkového úradu, krajského lesného úradu a katastrálneho úradu je presunutá do špecializovaných Obvodných úradov v sídle kraja. Uvedené úrady pracujú na pôvodných sídlach.

Obvodný lesný úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, 010 39 Žilina. Tel.: 041/5074260, 041/5074261, 041/5074262, mobil: 0902921641.
Slovenská stavebná inšpekcia, Inšpektorát Žilina, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Tel.: 041 / 500 52 58, tel.: 041 / 500 52 56.
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina. Tel.: 041 / 505 92 15, fax: 041 / 505 92 18.
Obvodný pozemkový úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Tel.: 041 / 507 42 12, fax: 041 / 500 76 22.
Krajský lesný úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, 011 39 Žilina. Tel.: 041/ 507 4280, fax: 041/ 500 1282.
Krajský stavebný úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Tel: 041/5643 325, 041/5643 425, fax: 041/5643 325.
Katastrálny úrad Žilina, Správa katastra Žilina, Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Tel.: 041 281 7804, fax: 041 5643 118.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 783*600
Návštev 13607

[2] Komentárov

admin - Streda 25 Január 2012 20:53

Textová časť je opravená a doplnená tel. číslami.

administrátor

Jana - Nedeľa 22 Január 2012 20:42

Tými okresnými úradmi ste sa sekli. Podľa platných predpisov to sú Obvodný pozemkový úrad v Žiline a Obvodný lesný úrad v Žiline
Pridať komentár