38 Katolícky dom (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/17

38 Katolícky dom (SK)

premietanie (slideshow)
38 Katolícky dom (SK)

38 – Katolícky dom v Žiline

Turistická informačná tabuľka č. 38 s QR (Quick Response) kódom na Katolíckom dome
(Foto: 14. 3. 2014)

Katolícky dom s Národným divadlom postavil spolok Katolícky kruh na čele so žilinským prelátom Tomášom Ružičkom. Budovu projektoval architekt Stanislav Koníček, ktorý pôsobil v Žiline od roku 1923. Katolícky dom postavili v rokoch 1925 – 1926 v štýle neoklasicizmu. Na štíte fasády je umiestnený dvojkríž, štátny znak Slovenska s plastikami dvoch orlov. Nad vchodom do budovy osadili plastiky dvoch žien symbolizujúcich hudobné a divadelné umenie a na fasáde pamätnú tabuľu žilinského rodáka, národného buditeľa a spoluzakladateľa Matice slovenskej Juraja Tvrdého (1780 – 1865). V roku 1939 budovu kúpili Školské sestry svätého Františka z Ružomberka. Počas rokov 1939 až 1945 v nej boli v nej umiestnené rímskokatolícke dievčenské školy, po II. svetovej vojne základná škola, materská a pedagogická škola. Od roku 1961 do mája 1990 objekt využívala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline ako “BLOK C“. V máji 1990 sa do budovy vrátili rehoľné Školské sestry sv. Františka a od roku 1991 až dodnes tu pôsobí Gymnázium sv. Františka z Assisi. V minulosti v budove sídlili aj rôzne spolky, ako katolícka telovýchovná jednota Orol a Zväz slovenských železničiarov. V národnom divadle pôsobilo aj kino Československého červeného kríža s názvom BIO HUMANITAS. Dokonca v divadle vystúpila s rôznymi predstaveniami aj činohra Slovenského národného divadla a Akademické spevácke združenie z Bratislavy. Účinkoval tu i viedenský československý spevokol Lumír a významní bratislavskí sólisti tu predviedli rok po slovenskej premiére, dňa 13. marca 1927, oratórium Svätá Ľudmila od Antonína Dvořáka (1841 – 1904). Bolo to najvýznamnejšie kultúrne podujatie v Žiline v 20. rokoch minulého storočia.

Dňa 6. októbra 1938 tu predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a ďalších 5 strán podpísali a vyhlásili Žilinskú dohodu o autonómii Slovenska v rámci Československej republiky. Vzápätí ThDr. Jozef Tiso (1887 – 1947), neskorší prvý prezident Slovenskej republiky, vyhlásil z balkóna Katolíckeho domu autonómiu Slovenska, ktorú potom potvrdilo i Národné zhromaždenie ČSR. Túto udalosť pripomína aj pamätná tabuľa pri vchode do budovy.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 489

[0] Komentárov

Pridať komentár