55 Sokolovňa (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

55 Sokolovňa (SK)

premietanie (slideshow)
55 Sokolovňa (SK)

55 – Sokolovňa v Žiline

Ulica Veľká okružná
(Foto: 7. 4. 2006)

Funkcionalistickú budovu Sokolovne si dala postaviť telocvičná jednota „Sokol“ v Žiline pod vedením jej starostu Konstantína Fialu. Stavba bola umiestnená vedľa cintorína a vtedajšej sirotárskej záhrady, ktorá viedla od dnešnej Kuzmányho ulice až po Jesenského ulicu. Sokolovňu postavila spoločnosť Bohuslav Krysa v roku 1931 podľa projektov pražského architekta Ing. Josefa Franců. Sokolovňa mala na prízemí veľkú a malú sálu. Vo veľkej sále bolo od počiatku kino s kapacitou 486 divákov a sála slúžila aj ako telocvičňa. Za budovou bolo vonkajšie ihrisko pre 432 cvičencov (dnes parkovisko), dva tenisové kurt a 102 metrová ľahkoatletická dráha. Premietalo sa z prvého poschodia, kde bol aj balkón. Na boku budovy bola reštaurácia a kuchyňa. Stavba sa uskutočnila v mesiacoch apríl až december 1931. Sokolovňa sa stala centrom telovýchovných a kultúrnych aktivít pre členov žilinskej organizácie Sokola, väčšinou českej národnosti. Na podstavci nad vchodom do Sokolovne bola plastika sokola, ktorú odstránili demonštranti za autonómiu Slovenska v októbri 1938. Neskoršie bolo vybudované zastrešenie predsadeného vstupného schodiska. Vpravo od tohto schodiska je umiestnená bronzová pamätná tabuľa s menami siedmich padlých legionárov, žilinských rodákov (Ondrej Sluka, Florián Gajdoš, Pavel Vrána, Ondrej Králik, Štefan Cuka, Ján Višňovský, Michal Bobáň). Plastiku vymodeloval rodák z Ústi nad Orlicí akademický maliar František Šmilauer (10. 10. 1892 – 6. 10. 1972). Pre zaujímavosť Šmilauer vyštudoval umeleckú akadémiu v Prahe u maliara Jana Preislera a grafiku u profesora Augusta Brömse. Medzi jeho spolužiakov patrili aj Vlastimil Rada, Václav Rabas a Vojtěch Sedláček. Po štúdiách pôsobil krátku dobu v Kolíne ako profesor kresby. V roku 1924 odišiel so svojimi kolegami na Slovensko. Usadil sa v Žiline, kde až do roku 1938 pôsobil ako učiteľ kreslenia na Československej štátnej reálke Jána Palárika. Tu založil prvý skautský oddiel na Slovensku a stal sa prvým náčelníkom slovenského skautingu. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu. Výtvarne a čiastočne aj režijne sa podieľal na deviatich činoherných predstaveniach v spolku Hviezdoslav. Taktiež založil a dirigoval teleso zborovej recitácie. Zozbieral kolekciu starého slovenského umenia – výšiviek, hračiek, čutor a čičmianskych krojov. Okrem iného vytvoril reliéf pre saleziánsky dom v Žiline a vitráž na kaplnke v Chrastí a iné. Po druhej svetovej vojne krátko pôsobil vo funkcii riaditeľa Gymnázia v Šumperku a zvyšok života prežil v Ústí nad Orlicí. V budove Sokola je aj dnes telocvičňa, ktorá slúži pre sedem oddielov telovýchovnej jednoty Sokol Žilina, ktorá budovu získala po roku 1990. Telocvičňa slúži i pre žiakov Obchodnej akadémie. Avšak známejší je fakt, že v budove bolo kino Úsvit. Kino a budova sa stala po rozpustení telovýchovnej jednoty Sokol od roku 1939 do roku 1945 majetkom HSĽS a dostala názov Hlinkov dom. V auguste 1945 tu bola konferencia Komunistickej strany Slovenska za účasti vtedajšieho predsedu KSČ Klementa Gottwalda, na ktorej zvolili za predsedu slovenských komunistov Viliama Širokého. Jeho menom potom pomenovali od roku 1953 aj ulicu Veľkú okružnú. Po prestavbe v roku 1967 sa kino stalo panoramatické pre 400 návštevníkov a zaniklo pôvodné javisko. Bolo to druhé panoramatické kino v bývalom Stredoslovenskom kraji po Novej Dubnici. V rokoch 1976 až 1985 vykonával funkciu správcu kina žilinský rodák spisovateľ Ján Lenčo (1933 – 2012). Jeho román „Roky v kine Úsmev“ vychádzal práve zo skúseností z tohto jeho účinkovania. V budove neskôr zriadili aj ubytovňu telovýchovnej jednoty Slovan Malá Fatra a reštauráciu. Od 1. októbra 2005 sa v kine prestalo premietať a v súčasnosti je v ňom sklad. Na mieste bývalého javiska, ubytovne a reštaurácie je postavená nová budova SkyBau. Hlavná budova patrí Telovýchovnej jednote Sokol Žilina, ktoré tu s prestávkami pôsobí od roku 1931. Pre zaujímavosť, TJ Sokol vychoval niekoľko majstrov sveta a Európy. Pod správu TJ Sokol patria kluby hokejbalu, horolezctva, kickboxu, kanoistiky, karate, turistov a ZRTV. Predsedom telovýchovnej jednoty je Jaroslav Slučik, ktorý je spolu s Vladimírom Valom 11-násobný majster sveta vo vodnom zjazde.

Autor: Patrik Groma. Zdroj: Spracované z knižných publikácií a archívnych dokumentov.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina), Doc. Ing. Milan Novák, PhD. (vysokoškolský pedagóg).

Text prevzatý z webovej stránky www.patrikgroma.eu. - Historický chodník.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 677

[0] Komentárov

Pridať komentár