10 Jewish cemetery Žilina (EN) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/17

10 Jewish cemetery Žilina (EN)

premietanie (slideshow)
10 Jewish cemetery Žilina (EN)

10 – Židovský cintorín v Žiline – Jewish cemetery in Zilina – בית הקברות היהודי בז'ילינה

Najstaršia časť na židovskom cintoríne z 19. storočia
(Foto: 9. 6. 2013)

The Jewish cemetery in Zilina is the best maintained in all of Slovakia. The cemetery is located at the west end of town, on Jesenskeho Street. At the entrance is an iron gate, and the remaining three walls are protected by a thick wall. The cemetery measures 40 x 180 meters, and contains about 1450 graves. Behind the front gate is ash alley, and beyond it is the Ceremonial Hall, with two smaller buildings adjacent to it on both sides. The cemetery lies on the horizon line and can be entered by passing through the Ceremonial Hall. When entering the Ceremonial Hall, you need to wear a head cover.

Žilinský židovský cintorín patrí k najlepšie udržiavaným na Slovensku. Rozprestiera sa na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom. Veľkosť cintorína je 40 x 180 metrov a nachádza sa tu viac ako 1450 hrobov. Za bránou sa nachádza javorová aleja a za ňou je rozsiahla ceremoniálna hala, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Cintorín leží na vodorovnom teréne na ktorý sa prichádza cez ceremoniálnu halu. Pri vstupe do ceremoniálnej haly je potrebné použiť prikrývku na hlavu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 446

[0] Komentárov

Pridať komentár