10 Židovský cintorín Žilina (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/17

10 Židovský cintorín Žilina (SK)

premietanie (slideshow)
10 Židovský cintorín Žilina (SK)

10 – Židovský cintorín v Žiline – בית הקברות היהודי בז'ילינה – Jewish Cemetery in Zilina

Jüdischer Friedhof in Žilina
(Foto: 9. 6. 2013)

Náhrobné kamene pôvodne na židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne prevezené do Žiliny. Prevoz kameňov zabezpečil pán Arieh Klein z Izraela, ktorého matka pochádzala z Dolného Kubína. Pri svojej prvej návšteve na Slovensku zavítal pán Arieh Klein aj na cintorín v Dolnom Kubíne, ktorý bol už na deväťdesiat percent zničený a nebol tam ani plán pochovaných ľudí. S pomocou dobrých priateľov zo Žiliny a rodín Kataríny a Michala Puškášovcov, Violy a Otta Ceterovcov a profesorkou dejepisu Albínou Pánikovou z Dolného Kubína sa mu podarilo nájsť náhrobné kamene prarodičov a praprarodičov Duschnitzovcov, Grünwaldovcov a Riegelhauttovcov. Tieto kamene po úprave a prevezení dnes stoja na žilinskom židovskom cintoríne.

The gravestones from Jewish cemetery in Dolny Kubin carried over to Zilina. For the transport of gravestones was responsible Mr. Arieh Klein from Israel whose mother came from Dolný Kubín. During his first visit to Slovakia he visited the cemetery in Dolný Kubín which was almost completely destroyed. Also records about buried were missing. With help of his good friends from Zilina, families of Katarina and Michal Puškášovci and Viola and Otto Ceterovci and professor of history Albina Panikova from Dolný Kubín he managed to discover gravestones of his grandparents and his great-grandparents Duschnitz, Grunwald and Riegelhautt. These gravestones are now renovated at a Jewish cementery in Zilina.

Podľa židovského práva a v súlade s pravidlami stanovenými na cintoríne, kde bol zosnulý pochovaný, na náhrobníku musí byť napísané meno, dátum narodenia a dátum úmrtia. V hornej časti bývajú napísané, aj keď to nie je povinné, dve písmená hebrejské písmená "פ ט" (po tamun), ktoré znamenajú "tu leží", prípadne "‭נ פ" (po nikbar), ktoré znamenajú "tu je pochovaný". Pod nimi býva napísané meno zosnulého a zosnulého otca, niekedy môže byť aj meno manželky zosnulého. Nápis na náhrobnom kameni je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Narodenie a smrť zosnulého sú napísané hebrejčine, neskoršie kombinované hebrejsko-nemecky, prípadne hebrejsko-maďarsky a hebrejsko-slovensky. V spodnej časti pamätníka je zvykom písať hebrejské písmená „ה ב צ כ ת", ktorých obsah znie: „Nech je Tvoja duša zviazaná vo zväzku živých u Hospodina, Tvojho Boha“. Ďalšie nápisy nie sú povinné, ale často sa na starších macevách vyskytujú texty na počesť zosnulého. Na maceve môže byť krátka báseň, prípadne verš, žalm, text z Tóry. Každý nápis na maceve musí byť schválený rabínom. Podľa židovského práva nemusí byť na maceve napísané všetko, čo chceme povedať o zosnulom. V minulosti boli macevy hlavne z pieskovca, bohato zdobené, niektoré celé zapísané textom. Macevy boli jednoduché z pieskovca, neskoršie vyhotovené z mramoru, betónu, prírodného kameňa, ale aj vzácne, dovezené z iných krajín.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 506

[0] Komentárov

Pridať komentár