10 Obete holokaustu v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/17

10 Obete holokaustu v Žiline

premietanie (slideshow)
10 Obete holokaustu v Žiline

10 – Ceremoniálna hala – Memorial Hall – אולם ההספדים

Holocaust: Zoznam - List - רשימה
(Foto: 17. 3. 2013)

Ceremoniálnu halu postavili v roku 1936 bratia Steinovci. Miestnosť slúži ako ceremoniálna hala na rozlúčenie so zosnulými a zároveň aj ako pietne miesto s pamätníkom holokaustu. Na prednej strane vidíme nápis v hebrejčine a slovenčine a pod ním a po stenách budovy na mramorových tabuliach je vytesaný menný zoznam 2668 židovských mužov, žien a detí, ktorí zahynuli počas holokaustu. Na náprotivnej strane je postavený monumentálny pamätník od Ing. arch. Jozefa Zweigenthala. Hebrejský nápis a preklad:

"וישיב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה"
"Prach sa vráti do zeme ako bol a duša sa vráti k Bohu ako ju dal"


Pod hebrejským názvom je napísaný aj samostatný slovenský nápis: "Pán Boh dal, Pán Boh vzal, velebené nech je meno Hospodinovo na veky vekov“, ktorý nie je totožný s hebrejským nápisom.

Preklad z hebrejčiny: pani Hetty Klein, Izrael a Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej v Žiline.

V ceremoniálnej hale sa každoročne koná smútočná tryzna v prvú júlovú nedeľu. Schádzajú sa tu bývalí Žilinčania z rôznych končín sveta. Dňa 6. júla 1997 na smútočnej tryzne Pavol Hochfelder povedal: Dnes tu stojíme a plačeme za našimi príbuznými, priateľmi a spoluobčanmi, deportovanými a zavraždenými z nepochopiteľných príčin , ktoré sa nazývajú nenávisť a antisemitizmus. Milí bratia a sestry, ktorí už nie ste medzi nami a zostali po vás len mená na týchto mramorových tabuliach, my sme na vás nikdy nezabudli a žili sme s vami počas dlhých rokov. Hovorili sme o vás a vám a pýtali sme sa, prečo bol osud taký krutý a prečo práve vy? My, ktorým sa podarilo túto hrôzu prežiť. nemôžeme a nesmieme zabudnúť."

Zdroj: Schuster, Rudolf: "Muž s dvoma srdcami", vydal: PressPrint Košice, Eduard Szattler, 2001, s. 10. Text prevzatý z knihy o životných osudoch pána Arieha Kleina, rodáka zo Žiliny, bývajúceho v Jeruzaleme.

Zoznam žilinských obetí holokaustu si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz
Zoznam - List - רשימה.

Zoznam žilinských obetí holokaustu - The Holocaust victims of Žilina
רשימה שמית של קורבנות השואה מז'ילינה
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 498

[0] Komentárov

Pridať komentár