10 Ceremoniálna hala v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/17

10 Ceremoniálna hala v Žiline

premietanie (slideshow)
10 Ceremoniálna hala v Žiline

10 – Ceremoniálna hala – Ceremonial Hall – אולם ההספדים

Židovský cintorín v Žiline – Jewish cemetery in Zilina – בית הקברות היהודי בז'ילינה
(Foto: 8. 3. 2014)

Hneď za bránou na židovský cintorín z Jesenského ulice prechádzame cez topoľovú aleju. Vpredu sa nachádza rozsiahla ceremoniálna hala od arch. Júliusa Steina, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Samotný cintorín leží za budovou. V ceremoniálnej hale sa vykonáva posledná rozlúčka so zosnulými, zároveň ale slúži aj ako pietna miestnosť. V ceremoniálnej hale sa nachádza pamätník holokaustu od Ing. arch, Jozefa Zweigenthala a po stenách sú v mramorových tabuliach napísané menné zoznamy vyvraždených židovských občanov. Ceremoniálnu halu postavili v roku 1936 bratia Steinovci.
Július Stein sa narodil v Nitre a spolu so svojim bratom arch. Ľudovítom Tiborom Steinom pôsobili v Žiline. Venoval sa projektovaniu pozemných stavieb a vnútornej architektúry. Jeho brat Ľudovít Tibor Stein mal v Žiline projektovaciu kanceláriu. Po Júliusovi Steienovi zostalo v Žiline niekoľko zaujímavých stavieb, prevažne obytných domov, Kolónia Svojdomov a veľký obytný dom na Štefánikovom námestí. V oblasti občianskej vybavenosti je architektonicky zaujímavý objekt ceremoniálnej haly z roku 1936 na židovskom cintoríne na Jesenského ulici.

Passing through the gate from Jesenskeho Street, you come to ash alley, and ahead of you is the Ceremonial Hall. The Ceremonial Hall was built by Arch. Julius Stein, and is flanked by two smaller buildings in either side of the Hall. The Jewish Cemetery is behind the Ceremonial Hall. The Ceremonial Hall is where you pay your last respects to the deceased, but it also serves as a prayer hall. A memorial to the victims of the Holocaust, designed by Architect Jozef Zweigenthal can be found in the Hall, and on the walls, on marble tablets, are written the names of murdered Jewish citizens. The Ceremonial Hall was built in 1936 by the Stein brothers.
Julius Stein was born in Nitra, and together with his brother, Arch. Ludovit Tibor Stein worked in Zilina. Julius was devoted to building projects and interior architecture. His brother Ludovit Tibor Stein had a design office in Zilina. Julius Stein left behind several interesting structures in Zilina, mostly residential buildings, and a large residential building in Stefanikov Square. In terms of amenities, the architecturally interesting Ceremonial Hall, built in 1936, can be found at the Jewish cemetery on Jesenskeho Street.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 579

[0] Komentárov

Pridať komentár