Mestské divadlo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/21

Mestské divadlo Žilina

premietanie (slideshow)
Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina

(Foto: 24. 6. 2014)

Mestské divadlo, Horný val č. 3, 010 01 Žilina.
Tel.:+421 41 56 40 750, +421 41 56 23 703, +421 41 50 02 403, mobil: + 421 0903 510 671, + 421 0915 968 592, e-mail: info@divadlozilina.eu, web: www.divadlozilina.eu.

Mestské divadlo Žilina bolo založené 1. januára 1992 Mestským zastupiteľstvom a je financované výhradne z rozpočtu mesta Žilina. Do dnešného dňa uviedlo 63 premiér a odohralo vyše 2500 predstavení. V rokoch 1999 – 2003 v jeho budove prebiehala rozsiahla a nákladná rekonštrukcia v celkovej hodnote 70 miliónov korún, z rozpočtu mesta. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného divadla sa uskutočnilo 19. 12. 2003 za účasti prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera. Špeciálne na túto príležitosť MD pripravilo inscenáciu Shakespearovej komédie "Sen noci svätojánskej."

História: Reprezentačný dom, terajšie Mestské divadlo, bol postavený v rokoch 1942 – 1944 za 1. Slovenskej republiky. Bol postavený podľa projektov architekta Otta Reichnera. O výstavbu sa zaslúžil JUDr. Vojtech Tvrdý, mešťanosta Žiliny. Stavba nesie prvky talianskeho neoklasicizmu. Pôvodne sa v nej nachádzali kultúrne priestory, cirkevná škola a honosná radná sien. Na fasáde bol umiestený mestský erb, slovenský a pápežský znak. Komunisti ich však odstránili. V rokoch 1950 – 1966 tu bolo umiestené Krajové divadlo pracujúcich, neskôr premenované na Divadlo Petra Jilemnického. V roku 1961 tu pôsobila Stredná všeobecno-vzdelávacia škola a potom základná škola. Neskoršie tam sídlil Park kultúry a oddychu a Mestské divadlo. Po roku 1989 tam bola dočasne umiestená Cirkevná obchodná akadémia a priestory tam našla aj Televízia Žilina, premenovaná na Televíziu Patriot.

Na budove Mestského divadla Žilina bola 14. 10. 2000 odhalená busta mešťanostovi Žiliny JUDr. Vojtechovi Tvrdému (1896 – 1963) a 11. júna 2006 evanjelickému biskupovi Fedorovi F. Ruppeldtovi (1886 – 1979). Reliéf a busty sú odliate z bronzu a ich autorom je akademický sochár Ladislav Berák.Kategórie
Publikované
Rozmery 784*600
Návštev 962

[0] Komentárov

Pridať komentár