Mestské divadlo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/21

Mestské divadlo Žilina

premietanie (slideshow)
Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo, Farský kostol Najsvätejšej Trojice a Burianova veža

(Foto: 26. 5. 2007)

Mestské divadlo, Horný val č. 3, 010 01 Žilina.
Tel.:+421 41 56 40 750, +421 41 56 23 703, +421 41 50 02 403, mobil: + 421 0903 510 671, + 421 0915 968 592, e-mail: info@divadlozilina.eu, web: www.divadlozilina.eu.

Žilinské dominanty z Námestia Andreja Hlinku. Balustráda, Mestské divadlo, Farský kostol Najsvätejšej Trojice a Burianova veža. Reprezentačný dom, terajšie Mestské divadlo, bol postavený v rokoch 1942 – 1944 za 1. Slovenskej republiky. Bol postavený podľa projektov architekta Otta Reichnera. O výstavbu sa zaslúžil JUDr. Vojtech Tvrdý, mešťanosta Žiliny. Stavba nesie prvky talianskeho neoklasicizmu. Pôvodne sa v nej nachádzali kultúrne priestory, cirkevná škola a honosná radná sien. Na fasáde bol umiestený mestský erb, slovenský a pápežský znak. Komunisti ich však odstránili. V rokoch 1950 – 1966 tu bolo umiestené Krajové divadlo pracujúcich, neskôr premenované na Divadlo Petra Jilemnického. Teraz v budove sídli Mestské divadlo Žilina. Vpravo sa nachádzajú žilinské dominanty Farský kostol Najsvätejšej Trojice a Burianova veža.

Budovu Mestského divadla v Žiline postavili v rokoch 1942 až 1944 ako Reprezentačný dom mesta a ako cirkevnú školu. Budovu v štýle talianskeho neoklasicizmu projektovali architekti Otto REICHER, Ferdinand ČAPKA a František Eduard BEDNÁRIK. V budove pôsobilo od roku 1950 divadlo pod rozličnými názvami. Zároveň tu boli i rozlične žilinské školy. Od roku 1991 tu znova pôsobí Mestské divadlo. Vo vestibule sú umiestnené sochy štyroch priekopníkov slovenského divadelníctva – Sama CHALUPKU (1813 – 1876), Gašpara BELOPOTOCKÉHO (1794 – 1874), Jána PALÁRIKA (1822 – 1870) a Ferka URBÁNKA (1859 – 1934) od Františka ŠTEFUNKA (1903 – 1974) a Stanislava BÍROŠA.
Budovu postavili na mieste, kde bola od stredoveku mestská cirkevná škola. Prvá zmienka o jej učiteľovi je z roku 1469. V roku 1542 tu bolo evanjelické gymnázium – takzvaná akadémia -, ktoré pôsobilo v meste až do začiatku 18. storočia. V tejto škole študovali aj študenti zo zahraničia. Medzi rektorov školy patrili významné osobnosti náboženského života, spisovatelia a básnici. Patrili medzi nich i Jur BÁNOVSKÝ (1500? – 1561) a Mojžiš BÁNOVSKÝ, Eliaš LADIVER otec (1610? – 1676?) i Eliaš LADIVER syn (1633? – 1686) , Samuel NIGRINI (1680? – 1708), Michal ASCANIUS-HAŠKO (+ 1700) a mnohí ďalší. Po zániku školy tu bola znova základná cirkevná škola. Jej poslednú budovu, ktorá pochádzala z 18. storočia, zbúrali pred výstavbou divadla.
Vedľa školy bol, až do vybudovania dnešných Farských schodov, jediný priamy priechod z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku. Celý priestor pri kostole, divadle a pri vedľajšom pôvodnom cintoríne bol upravený stavbou balustrády, ktorá dostala dnešnú podobu úpravami v rokoch 1941 až 1944 podľa projektu Otta REICHNERA. Dvojpodlažná stavba balustrády má dve schodiská. Na múriku je umiestený barokizovaný mestský erb.
Keď Maďari obsadili južnú časť Slovenska, previezli v októbri 1939 z obsadeného mesta Nové Zámky do Žiliny sochu Antona BERNOLÁKA (1762 – 1813). Jej autorom bol akademický sochár Jozef POSPÍŠIL (1897 – 1976). V Nových Zámkoch ju odhalili dňa 12. septembra 1937. V Žiline umiestili sochu na mohutný kamenný podstavec na prvom podlaží balustrády. V rokoch 1941 až 1944 robili stavebné úpravy Burianovej veže a balustrády. Vtedy preniesli sochu pred budovu reálky. V roku 1945 vrátila Žilina BERNOLÁKOVU sochu Slovensku navráteným Novým Zámkom.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 42.

Stavebné povolenie bolo udelené pod č. 17059/1941 výmerom okresného úradu v Žiline zo dňa 9. II. 1942. Stavba bola započatá 20. IX. 1941. Stavba bola dokončená 15. IV. 1946. Stavba bola užívaná 1. V. 1946. Stavbu postavila firma Ing. J. Petri, staviteľ z Bratislavy. Dostala popisné číslo 133.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1031

[0] Komentárov

Pridať komentár