Rajecká ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
99/3171

Rajecká ulica

premietanie (slideshow)
Rajecká ulica

Rajecká (ulica) v Žiline

Rajecká ulica pred križovatkou ciest I/18 a I/64 pri saleziánoch
(Foto: 10. 7. 2012)

Rajecká ulica sa nachádza južne od historického jadra mesta. Ulica je známa medzi Žilinčanmi aj ako Rajecká cesta. Ohraničená je križovatkou ciest I/18 a I/64 pri saleziánoch a Dlhou ulicou v Bytčici. Patrí medzi dlhé ulice v Žiline. Už názov ulice napovedá, že je pomenovaná po meste Rajec, lebo vychádzala z mesta smerom do Rajeckej doliny. Pôvodná Rajecká cesta, ešte pred stavbou prieťahu cesty I/18 cez mesto, nadväzovala na Hálkovu ulicu pri terajšej reštaurácii "Pod brezou". Odtiaľto pokračovala okolo Rajeckej železnice až k Dlhej ulici v Bytčici. Mestská ulica bola zároveň aj cestou I/64 zo Žiliny do Rajca (Prievidze). Cesta bola nerovná, pomerne úzka, bez chodníkov pre chodcov. Cez nechránené železničné priecestia sa prechádzalo z nej na Bánovskú ulicu (pri kasárňach), na Kamennú (pri Váhostave) a Bytčickú ulicu. Po nehodových udalostiach na železnici boli neskoršie vybudované na Kamennú ulicu závory. Po pravej strane ulice boli vybudované kasárne a v ďalšom úseku bola cesta vedená pri železnici, prípadne nezastavaných priestoroch. Po ľavej strane sa nachádzal Saleziánsky ústav, sídlisko Hliny VII a administratívna budova Váhostavu. Odtiaľ pokračovala cesta nezastavaným priestorom až do Bytčice. Pri Váhostave bola v minulosti neprehľadná križovatka na sídliská Hliny a Solinky a Kamennú ulicu.
Po výstavbe prieťahu cesty I/18 cez mesto sa pristúpilo k výstavbe komunikácie aj na Rajeckej ceste (cesta I/64) od križovatky pri saleziánoch až ku križovatke Solinky. Táto výstavba bola súčasťou stavby diaľničného privádzača z mesta ku križovatke na diaľnici D1 v Lietavskej Lúčke. Nová cesta je štvorpruhová a mimoúrovňová. Po Váhostav bola budovaná v pôvodnej trase a od Váhostavu v novej polohe. Výstavba trvala niekoľko rokov (stavba bola aj pozastavená). za plnej prevádzky a bola odovzdávaná po častiach. Od križovatky pri Váhostave po križovatku Solinky bol úsek komunikácie otvorený 11. novembra 2007. V plnom rozsahu od saleziánov (križovatka ciest I/18 a I/64) po križovatku Solinky bola daná do užívania v piatok 24. 10. 2008. Na Bánovskú ulicu pri kasárňach bolo zrušené železničné priecestie a pri Váhostave a Solinkách pribudla mimoúrovňová križovatka. Historická Rajecká cesta je vybudovaná v novej polohe a zmenila sa na nepoznanie.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Hliny (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 623

[0] Komentárov

Pridať komentár