Mostná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
94/3153

Mostná ulica

premietanie (slideshow)
Mostná ulica

Mostná ulica v Žiline

Prieťah mestom cesta I/18
(Foto: 7. 9. 2013)

Prieťah mestom cesta I/18 na sídlisku Hliny smerom ku križovatke Košická. Na tomto mieste je prieťah mestom zapustený do zeme. Komunikácia je aj súčasťou mestského okruhového dopravného systému s priemerom asi dva kilometre.

Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili výstavbu estakády. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 - 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 - 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 - 1990 od križovatky Rondel po Košickú v dĺže 3,5 km. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny. Stavbou cesty I/11 Estakáda, bolo dobudovanie už predtým jestvujúcej polovičnej časti estakády. Tá priamo nadväzuje na okruhový mestský komunikačný systém, ktorý sa začal budovaním prieťahu mestom Žilina ešte v roku 1974. Výstavbou druhej časti estakády sa dovŕšilo celé mimoúrovňové kríženie cesty I/11 s miestnymi komunikáciami a železnicou a zabezpečilo sa tak potrebné cestné napojenie na smery Bratislava, Čadca a Prievidzu. Vznikol tým moderný štvorpruhový obojstranný mimoúrovňový dopravný systém o celkovej dĺžke 1.559 metrov. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej o dĺžke 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) v priemere asi 2 km.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 558

[0] Komentárov

Pridať komentár