Ulica Jozefa Vuruma — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

57/83

Ulica Jozefa Vuruma

premietanie (slideshow)
Ulica Jozefa Vuruma

Ulica Jozefa Vuruma v Žiline (bývalá Dimitrovova ulica)

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 16. 4. 2013)

Ulica Jozefa Vuruma má názov podľa nitrianskeho biskupa, zakladateľa žilinského sirotinca. Tento názov mala ulica už v rokoch 1913 až 1949. Na pôvodnej stredovekej ulici bolo jedenásť domov - časť ich je však v súčasnosti na dnešnej Geromettovej ulici. Dnešná ulica má taktiež jedenásť domov. Z nich je najvýznamnejší hotel Reich - neskôr Dukla -, ktorý postavili v roku 1912, ale predovšetkým budova Domu umenia v Žiline. Túto secesnú budovu postavil Rufinus STEJSKAL miesto stredovekého obytného domu v roku 1922 ako kino a divadlo pod názvom "Grand Bio Universum". Dňa 21. novembra 1921 v ňom bola premiéra prvého slovenského filmu Jánošík. Kino dostalo po poštátnení v roku 1945 názov "Fatra". V rokoch 1983 až 1988 uskutočnili rekonštrukciu a prístavbu tejto secesnej budovy pre potreby komorného orchestra.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 48.

Ulica Jozefa Vuruma má názov podľa nitrianskeho biskupa, zakladateľa žilinského sirotinca. Tento názov mala ulica už v rokoch 1913 až 1949. V období komunistickej totality mala názov Dimitrovova ulica, podľa bulharského komunistického politika. Do roku 1990 boli názvy ulíc v Žiline pomenované podľa politických dejateľov vtedajšieho režimu, komunistických predstaviteľov Česko-Slovenska a rôznych cudzích štátov. Ešte začiatkom 50-tych rokov mnohé ulice boli pomenované namiesto slovenských predstaviteľov aj po predstaviteľoch českej kultúry a spoločnosti, ktorí s mestom nemali nič spoločné. Po roku 1990 v rámci nápravy chýb a deformácií z obdobia totality bol spracovaný návrh na zmenu názvov ulíc vypracovaný komisiou, ktorú menoval primátor mesta Žilina. Komisia bola zložená z pracovníkov mestského úradu, zástupcov starých Žilinčanov, Matice slovenskej, odborníkov v odbore histórie, slovenského jazyka a kultúry. Komisia sa riadila týmito hlavnými zásadami: Vrátiť staré slovenské názvy, používať pôvodné miestopisné názvy, uplatňovať pomenovanie po významných historických slovenských osobnostiach, uplatňovať pomenovanie po významných občanoch so vzťahom k mestu Žilina a významne prispievajúcim pre jeho život a rozvoj, názvy podľa miest a udalostí významných v dejinách slovenského národa. Po zapracovaní pripomienok občanov mesta Žilina bola v roku 1992 poslancami MsZ v Žiline schválená zmena názvov 104 ulíc z vyše 400 ulíc mesta.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 856

[0] Komentárov

Pridať komentár