Trolejbusová križovatka Rondel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/48

Trolejbusová križovatka Rondel

premietanie (slideshow)
Trolejbusová križovatka Rondel

Mimoúrovňová okružná trolejbusová križovatka Rondel

Trolejbus Škoda 15TrM ev. č. 237, linka č. 7
(Foto: 24. 7. 2013)

Stavebne zaujímavá a ojedinelá v žilinskej trolejbusovej sieti je mimoúrovňová okružná trolejbusová križovatka Rondel nad štvorpruhovým mestským okruhom. Navyše uprostred križovatky je vedená aj železničná trať do Rajca a zastávka Žilina-Záriečie. Okružná križovatka sa nachádza medzi centrálnym okruhom a sídliskom Hájik a DP na Kvačalovej. Z tejto križovatky neodbočuje nijaká trolejbusová trať, ale umožňuje otáčanie trolejbusov z centra a zo smeru od Závodskej cesty. V minulosti sa tu otáčali trolejbusy na linke č. 1, ktoré nepokračovali na zastávku Kvačalova, DP.

Po prestavba trolejbusovej križovatky na Závodskej ceste na okružnú križovatku v dňoch 6. – 7. 4. 2007 bolo zrušené odbočenie pre trolejbusy zo smeru od sídliska Hájik na Priemyselnú ulicu do trolejbusového depa. Trolejbusy vracajúce sa z Hájika do trolejbusového depa museli sa ísť otočiť až prejdením cez centrálny okruh, aby sa mohli dostať vpravo do Priemyselnej ulice. Táto nepriaznivá situácia bola vyriešená až o niekoľko rokov úpravou trolejbusového vedenia na križovatke Rondel. Počas víkendových dní 17. – 18. 10. 2009 bola napäťová výluka vyvolaná úpravou trolejbusového vedenia na kruhovej mimoúrovňovej križovatke Rondel. Po menšej úprave na trolejbusovom vedení (vloženie jednej výhybky, troch krížení a krátkym zokruhovaní trolejbusovej stopy) je už umožnené otáčanie aj z druhej strany, zo smeru od Závodskej cesty, ktoré sa využíva namiesto pôvodného odbočenia na Závodskej ceste zrušeného začiatkom roka 2007. Práce na trakčnom vedení vykonávala firma ELZA Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 657

[0] Komentárov

Pridať komentár