Judská púšť – מדבר יהודהea — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/47

Judská púšť – מדבר יהודהea

premietanie (slideshow)
Judská púšť – מדבר יהודהea

Judská púšť – Judean desert – מדבר יהודהea

Izrael – Israel – יִשְׂרָאֵל

Judská púšť sa nachádza na východe Izraela medzi Judskými horami a Mŕtvym morom. Na západe je Judská púšť ohraničená klimatickou hranicou, ktorú tvoria svahy Judských hôr a mesta Arad a Ramalla. Od západu do stredu púšte je úhrn ročných zrážok 250 mm. Na juhu sa klimatická hranica nenachádza, Judská púšť plynule prechádza do Negevskej púšte. Za hranicu sa považuje údolí Nachal Chimer. Na východnej hranici sa nachádza Mŕtve more a na severnej hranici sú dvoje útesy. Pohoria v Judskej púští sú takmer bez akejkoľvek vegetácie, s rôznymi odtieňmi hnedej farby. Púšť je blízko Jeruzalema, ale je riedko osídlená. Je aj domovom beduínskych kmeňov, ktorých chatrče s ovcami a kozami sú roztrúsené po kopcoch. V púšti sa nachádzajú mnohé vádi (dlhé údolia), ktoré sa zbiehajú do priekopovej prepadliny. Niektoré majú po celý rok vodu a vznikli pri nich oázy, ale mnohé sú väčšinou roka suché a voda nimi preteká iba po zimných a jarných dažďoch. Kaňony sú až 500 m hlboké a na východnom okraji púšte pri Mŕtvom mori siahajú do výšky 300 m. Medzi najznámejšie patrí Vádí Kelt a Nachal Kidron. Niektoré z nich napr. Nachal Kumran, Nachal Darga, Nachal Dávid sa preslávili nálezmi zvitkov od Mŕtveho mora. Ďalšími významnými miestami sú Kumránské jaskyne, oáza En Gedí, Kláštor sv. Juraja Chozevita, Veľká lavra sv. Sávu Posväteného (Mar Saba). pevnosť Masada, Herodium, Mŕtve more a mnohé prírodné rezervácie.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 755

[0] Komentárov

Pridať komentár