Na chotári (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/5

Na chotári (ulica)

premietanie (slideshow)
Na chotári (ulica)

Na chotári (ulica) v Zástraní

Mestská časť Zástranie
(Foto: 9. 6. 2007)

Ulica Na chotári je hlavná prístupová komunikácia do obce zo Žiliny. Je vymedzená na začiatku obce s Veternou ulicou a križovatkou ulíc Kostolná a Kultúrna. Ulica je rovná, dlhá asi 500 metrov. V minulosti mala názov Veterná. Po ulici premáva zo Žiliny MHD – linka č. 27.

Pri vstupe do Zástrania od Žiliny domy po pravej strane ulice patria územne do Tepličky nad Váhom a po ľavej strane okrem prvého domu do Zástrania. Domy v Tepličke nad Váhom sú na ulici Na Straník a na ľavej strane sú domy v Zástraní na ulici Na chotári. Katastrálna hranica medzi Zástraním a Tepličkou nad Váhom v tomto je vedená po pravej strane komunikácie, potom pokračuje ponad Domov sociálnych služieb Zástranie a ďalej pokračuje smerom na Malý Straník. Domy za Kaplnkou Panny Márie už patria do Zástrania. Školopovinné deti zo zástranskej časti Tepličky nad Váhom navštevujú Základnú školu v Budatíne, lebo do Tepličky nad Váhom nie je zabezpečená doprava a vedie tam len úzka cesta. Mestské časti Zádubnie a Zástranie nemajú spoločnú katastrálnu hranicu, lebo ich oddeľuje lesný porast pred Zástraním, ktorý patrí do katastra Tepličky nad Váhom.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 33. zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov):
Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 827

[0] Komentárov

Pridať komentár