Mapa s ulicami v Zástraní — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Mapa s ulicami v Zástraní

premietanie (slideshow)
Mapa s ulicami v Zástraní

Mapa s ulicami v Zástraní

Mestská časť Zástranie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 33. zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov):
Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu).

Zoznam ulíc (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 33. zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie. Názvy ulíc sú nasledovné (v zátvorke sú uvedené pôvodné názvy ulíc z roku 1986): Belajov dvor (Štefanská), Brodňanov dvor (Michalská), Do Magúr (Krajná), Do Toboliny (Bartolomejská), Hore humnami (Šikmá), Jaššov dvor (Jozefská), Kostolná (Vrchná), Kožov dvor (bez označenia), Kubov dvor (Stredná), Kultúrna (Spodná), Medzi plotmi (Jakubská), Na chotári (Veterná), Na skotni (Tienistá), Na Straník (Na Straník), Na vráta (bez označenia), Ondráškov dvor (Ondrejská), Pod cintorínom (Matejská), Stará dedina (Jánska), Škorvánkov dvor (Peterská), Jána Mičicu (Zimná).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Schéma mapy a textová časť je prevzatá z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.

Zástranie, mestská časť Žiliny sa po mnohých rokoch dočkala názvov ulíc, ktoré si vybrali miestni obyvatelia podľa svojich tradičných názvov. Hoci pomenovanie ulíc v Zástraní bolo navrhnuté už v roku 1986, neboli tieto názvy uvedené do používania. Nanovo pomenované ulice v Zástraní významne pomôžu lepšej orientácií najmä záchranným zložkám, kedy je presná lokalizácia a rýchlosť príjazdu často krát otázkou života.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie. Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Žilina – Zástranie zaslala vo februári 2013 poslankyňa mestského zastupiteľstva za 8. volebný obvod, Anna Smikoňová, primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi. V návrhu sa uvádza, že „na základe zápisnice zo schôdzky Okresnej názvoslovnej komisie v Žiline dňa 26. 2. 1986 boli pre Zástranie prijaté názvy ulíc, ktoré neboli oficiálne uvedené do života. Obyvatelia tejto mestskej časti si želajú názvy podľa miestnych zvyklostí, k tejto téme boli viaceré stretnutia pracovníkov stavebného odboru MsÚ Žilina s občanmi na mestskom úrade aj v KD Zástranie, pre občanov bola vyhlásená anketa a navrhnuté názvy sú na verejnej tabuli mestskej časti Zástranie.“ Názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline návrh prerokovala na svojom zasadnutí a uvedený návrh akceptuje s tým, že k miestnym názvom bude doplnené slovo „ulica“ v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a s jazykovými odporúčaniami Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa: "V Žiline-Zástraní budú mať nové názvy ulíc".


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 870*600
Návštev 1785

[0] Komentárov

Pridať komentár