Kultúrna ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/10

Kultúrna ulica

premietanie (slideshow)
Kultúrna ulica

Materská škola Zástranie

Kultúrna ulica v Zástraní
(Foto: 10. 4. 2011)

Materská škola, Kultúrna ulica 284, Zástranie, 010 03 Žilina.
Tel.: 041/565 45 37, e-mail: ms_zastranie@centrum.sk.

Zápis do MŠ: Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.

Kultúrna ulica v mestskej časti Zástranie je ohraničená ulicami Na chotári a Hore humnami. V minulosti mala názov Spodná. Ulica je dlhá asi 600 metrov. Na ulici okrem rodinných domov je postavený kultúrny dom, materská škola a domov sociálnych služieb. Po ulici premáva mestská hromadná doprava - linka č. 27.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 33. zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie. Názvy ulíc sú nasledovné: Belajov dvor, Brodňanov dvor, Do Magúr, Do toboliny, Hore humnami, Jaššov dvor, Kostolná ulica, Kožov dvor, Kubov dvor, Kultúrna ulica, Medzi plotmi, Na chotári, Na skotni, Na Straník, Na vráta, Ondráškov dvor, Pod cintorínom, Stará dedina, Škorvánkov dvor, Ulica Jána Mičicu.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 685

[0] Komentárov

Pridať komentár