Čulenova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/14

Čulenova ulica

premietanie (slideshow)
Čulenova ulica

Čulenova ulica v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 6. 9. 2013)

Čulenova ulica sa nachádza južne od historickej časti mesta v mestskej časti Bôrik. Je rovná, dlhá asi 450 metrov. Ohraničená je na severnej strane Ulicou Juraja Sklenára a na južnej strane Festivalovou ulicou. Križujú ju ulice Ivana Krasku a Majochova. Na ulici je len zástavba rodinných domov. Pomenovaná je po Martinovi Čulenovi, slovenskom národovcovi, spoluzakladateľovi Matice slovenskej, učiteľovi a autorovi prvej slovenskej stredoškolskej učebnici matematiky 1823 – 1897.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bôrik: Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou) Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Na 19. zasadnutí MsZ v Žiline 26. januára 2009 poslanci schválili miestnu časť Bôrik ako samostatnú mestskú časť. Nová mestská časť Bôrik je bez samostatného katastrálneho územia.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 738

[0] Komentárov

Pridať komentár