Oddelenie očné a ušné-nosové-krčné — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

50/60

Oddelenie očné a ušné-nosové-krčné

premietanie (slideshow)
Oddelenie očné a ušné-nosové-krčné

Oddelenie očné a ušné-nosové-krčné

Ambulancie očné a Ambulancie ušné-nosové-krčné
Pohotovosť očná a Pohotovosť ušná-nosová-krčná
V ľavej časti budovy sa nachádza Onkologické a rádioterapeutické oddelenie.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina.
Telefón ústredňa: +421 41 5110 111, web: www.fnspza.sk.

Telefónne čísla oddelení, kontakty na lekárov a ďalšie informácie sú na web. odkaz FNsP v Žiline (kliknite): www.fnspza.sk.


História: Prvá budova v areáli dnešnej nemocnice, ktorá bola postavená v roku 1914. Vtedy mala názov Uhorská kráľovská štátna očná nemocnica. Jej zakladateľom a prvým riaditeľom bol MUDr. Vojtech Spanyol (1883 – 1980) po ktorom Mesto Žilina pomenovalo jednu zo svojich ulíc.



Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 29372

[0] Komentárov

Pridať komentár