Ul. Antona Petrovského — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/6

Ul. Antona Petrovského

premietanie (slideshow)
Ul. Antona Petrovského

Ulica Antona Petrovského v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 6. 9. 2013)

Ulica Antona Petrovského sa nachádza južne od historickej časti mesta v mestskej časti Bôrik. Ulica je rovná, dlhá asi 300 metrov. Ohraničená je na západnej strane Hečkovou ulicou a na východnej Martinského ulicou. Ulica sa križuje s ulicami Alexandea Rudnaya, Gabriela Povalu a Martinského. Na ulici je len zástavba rodinných domov. Počas obdobia komunistickej totality mala názov Brigádnická.

PhDr. Anton Petrovský-Šichman (1919 - 1967) bol významný archeológ. Od roku 1938 pôsobil ako učiteľ, potom bol od roku 1948 asistentom na univerzite v Bratislave a externým pracovníkom Archeologického ústavu SAV. V roku 1957 sa stal pracovníkom Považského múzea a galérie v Žiline. Sysrematicky preskúmal rad archeologických lokalít najmä v okresoch Žilina a Považská Bystrica. Narodil sa a zomrel v Žiline, pochovaný je v Rajci.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bôrik: Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou) Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Na 19. zasadnutí MsZ v Žiline 26. januára 2009 poslanci schválili miestnu časť Bôrik ako samostatnú mestskú časť. Nová mestská časť Bôrik je bez samostatného katastrálneho územia.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 752

[0] Komentárov

Pridať komentár