Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/30

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP

premietanie (slideshow)
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Žiline

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
(Foto: 20. 4. 2007)

Pod Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Žiline patrí: Gynekologicko – pôrodnícka príjmová ambulancia, Sonografická ambulancia, Onkogynekologická ambulancia, Urogynekologická ambulancia, Poradňa pre neplodné manželstvá, Ambulancia pre plánované rodičovstvo a antikoncepciu a Ambulancia pre rizikovú a patologickú tehotnosť.
Oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť, v plnom rozsahu koncepcie oboru pre zhruba 200 000 spádovú oblasť. Každoročne ošetrí mnoho mimorajónnych žien. Oddelenie je tvorené lôžkovou a ambulantnou časťou. Lôžková časť združuje oddelenie gynekologické s pooperačnou starostlivosťou a jednotkou intenzívnej starostlivosti, oddelenie rizikovej gravidity, oddelenie šestonedelia s pôrodnou sálou a operačné sály. Ambulantná časť sa pozostáva z príjmovej a pohotovostnej ambulancie, ambulancie sonografie a špecializovaných odborných ambulancií. (Prevzaté zo stránky www.nspza.sk)

História oddelenia: Pôrodnícke oddelenie začalo svoju činnosť 1. mája 1933. Prednostom sa stal MUDr. Ján Fábry. Oddelenie malo 38 postelí a jeho zdravotnícke služby sa členili na aseptickú a septickú gynekologickú časť a aseptickú a septickú pôrodnú časť oddelenia. Od roku 1945 sa oddelenie nazýva gynekologicko - pôrodnícke a v apríli 1952 získalo ďalšie miestnosti adaptáciou časti chirurgického oddelenia a v prístavbe nového traktu. Prednostom sa vtedy stal MUDr. Karol Poradovský. Kapacita oddelenia bola 60 postelí. V roku 1960 odišiel MUDr. Poradovský do Fakultnej nemocnice v Košiciach a primárom oddelenia v Žiline sa stal MUDr. Eugen Kraus. Počet postelí na oddelení sa zvýšil na 90, ročne tu odviedli viac ako 3 000 pôrodov. Do začiatku 80-tych rokov sa počet pôrodov dosiahol viac ako 3 500 za rok. V tomto období sa primárom oddelenia stal MUDr. Pavol Veselý. V 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia bol zaznamenaný pokles pôrodnosti, ktorý sa pohybuje v tomto období 1 400 pôrodov za rok. Od roku 1999 je primárom oddelenia MUDr. Ľuboslav Mráz. Oddelenie má 85 postelí a 81 zamestnacov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 6976

[0] Komentárov

Pridať komentár