Rekonštrukcia bábkového divadla — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

22/25

Rekonštrukcia bábkového divadla

premietanie (slideshow)
Rekonštrukcia bábkového divadla

Rekonštrukcia Bábkového divadla v Žiline

Budova býv. Židovskej telocvičnej a športovej jednoty MAKABI
(Foto: 26. 10. 2013)

Názov stavby: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objekt č. 6, na Kuzmányho ulici v Žiline (Bábkové divadlo). Zhotoviteľ: SOAR s. r. o., Pri Rajčianke 49. 010 01 Žilina. Investor: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina. Projektant: Ing. arch. Róbert Šaradín. Realizácia: Začiatok 8/2013 - ukončenie 9/2014.

Stavba: "Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc - modernizácia divadla v Žiline a zámku v Kozách. Partneri projektu: Žilinský samosprávny kraj a obec Kozy (Poľsko). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov z ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľská republika Poľsko 2007 - 2013. Práce na stavbe začali koncom augusta 2013 a hodnota diela sa odhaduje asi vo výške 780 000 eur.
Budova bábkového divadla patrí Židovskej náboženskej obce v Žiline. V medzivojnovom období tam bola Židovská telocvičná a športová jednota MAKABI. Žilinský samosprávny kraj uzatvoril so Židovskou náboženskou obcou dlhodobý prenájom na 50 rokov za symbolické euro.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 445

[0] Komentárov

Pridať komentár