Škola Na Závaží — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Škola Na Závaží

premietanie (slideshow)
Škola Na Závaží

Škola Na Závaží – 80 rokov od založenia

Spoznávame Žilinu (81. a 82. časť)
(Foto: 9. 7. 2012)

V roku 1931 vypracoval známy žilinský projektant Michal Maximilián Scheer (1902 – 2000) projekt pre 10-triednu štátnu ľudovú školu Na Závaží. Postavili ju v rokoch 1932 až 1933 na nezastavanom priestore na konci vtedajšej (i dnešnej) Moyzesovej ulice v časti na Horevaží. Stavbu dvojpodlažnej budovy so zvýšeným suterénom postavila firma Podnikateľstvo stavieb bratia Ing. Novák, Žilina. Vznikla tak nová ulica, ktorá dostala názov Školská. Po celý čas až do dnešných dní budova slúžila pre školské účely, menili sa len jej názvy a prevádzkovatelia, a to nasledovne:
Od 1933 do 1942 – II. štátna ľudová škola T. G. Masaryka (1. – 5. ročník). Od 1942 do 1945 – II. rímskokatolícka slovenská ľudová škola (1. – 5. ročník). Od 1945 do 1948 – II. štátna ľudová škola T. G. Masaryka (1. – 5. ročník). Od 1985 do 1953 – II. Národná škola v Žiline (1. – 5. ročník), II. stredná škola v Žiline (6. – 9. ročník). Od 1953 do 1960 – III. osemročná stredná škola v Žiline. Od 1960 do 1961 – I. jedenásťročná stredná škola, Makarenkova č. 2, Žilina. Od 1961 do 1974 – Základná deväťročná škola Jána Nálepku, Žilina, Makarenkova č. 2. Od 1974 do 1992 – Základná škola Jána Nálepku, Žilina, Makarenkova č. 2. Od 1992 do 2004 – Základná škola Na Závaží č. 2. Od 2004 do 2005 – Základná škola sv. Cyrila a Metoda. Od 2005 – Spojená škola Kráľovnej pokoja (základná škola a gymnázium).
Slávnostné otvorenie sa konalo 28. mája 1933 a škola dostala toho istého roku súhlas prezidenta republiky s pomenovaním Štátna ľudová škola T. G. Masaryka.
Pri príležitosti otvorenia školy na Závaží sa uskutočnila slávnosť a po nej obed v hoteli Rémi (teraz BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom 4*). V Štátnom archíve v Bytči, pobočka Žilina sa zachovala pozvánka K SLÁVNOSTNÉMU OTVORENIU, mnu a tiež zoznam 73 hostí pozvaných na spoločný obed. Medzi účastníkmi slávnostného otvorenia bol aj minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Dérer (1884 – 1973), predstavitelia mesta a mnohé ďalšie významné osobnosti.
Po roku 1945 sa realizovali ďalšie etapy výstavby školy. K pôvodnej dvojpodlažnej budove sa pribudla nadstavba ďalšieho podlažia a vo dvore sa vystavala telocvičňa spojená s hlavnou budovou. Nad telocvičňou boli tiež triedy. Ako posledná vznikla v rokoch 1968 až 1970 štvorpodlažná prístavba, projektovaná architektom Červeným zo žilinského Stavoprojektu. Na prvom podlaží sa nachádzala kuchyňa, jedáleň a dve miestnosti pre družinu, ktorá bola aj na druhom podlaží. Tretím a štvrtým podlažím sa zvýšil počet tried o šesť.
Ulicu, na ktorej sa nachádzala škola, pomenovali podľa ukrajinského spisovateľa a pedagóga Antona Semionoviča Makarenka (1888 – 1939) na Makarenkovu ulicu. Makarenko presadzoval originálny výchovný systém kolektívnej výchovy. Kolektív pokladal za jeden zo základných výchovných prostriedkov.
Základná deväťročná škola vďaka úsiliu učiteľky ruštiny Márii Jakubovičovej získala názov pôvodne učiteľa, neskoršie slovenského dôstojníka, potom partizánskeho veliteľa a napokon veliteľa I. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR Jána Nálepku (1912 – 1943). Zahynul v novembri 1943 pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč. V roku 1960 bola škola slávnostne premenovaná na Základnú školu Jána Nálepku. V roku 1963 otvorili školské múzeum družby s SSSR a nálepkovskej tradície. Toto bolo po roku 1989 zrušené a v marci 1992 sa zmenil aj názov školy na Základná škola Na Závaží.
V auguste v roku 2004 sa presťahovala do budovy Na Závaží č. 2. Základná škola sv. Cyrila a Metoda zriadená v roku 1991 nitrianskym biskupským úradom. Gymnázium Kráľovnej pokoja začalo svoju činnosť v tejto budove 1. septembra 2004 otvorením dvoch tried v prvom ročníku a k 1. januáru 2005 ho zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre spojil so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda do novozriadenej Spojenej školy Kráľovnej pokoja.
Budova školy, vrátane telocvične, školského klubu a stravovacieho zariadenia bola Mestským zastupiteľstvom v Žiline na zasadnutí 20. februára 2006 schválená na odpredaj Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Žilina – Mesto za cenu jednej koruny. Od januára 2008 sa stala zriaďovateľom školy Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza.

Zdroj: Žilinský večerník č. 43 , str. 18, Spoznávame Žilinu (81. časť), č. 44, str. 16, Spoznávame Žilinu (82. časť), č. 45 , str. 16, Spoznávame Žilinu (83. časť), Škola na Závaží – 80 rokov od založenia. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spracované z knižných publikácii a archívnych dokumentov.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1591

[0] Komentárov

Pridať komentár