Na bráne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Na bráne

premietanie (slideshow)
Na bráne

Na bráne

Spoznávame Žilinu (75. časť)
(Foto: 3. 7. 2009)

Už len málo čitateľov vie, kde sa nachádzala v Žiline ulica Na bráne a čo tam v minulosti stálo. Samotný názov je však pomerne známy, pretože blízka reštaurácia ho prevzala, hoci stojí na inom mieste, ako stála mestská brána, po ktorej je pomenovaná táto lokalita. Taktiež lekáreň , pôsobiaca v novopostavenej presklenej budove CRYSTAL PALACE nesie totožné pomenovanie.
Na našom výskume sme postupne získali veľmi zaujímavé informácie a doteraz nepublikované fotografie, ktoré čitateľom prinášame.
V dnešnej lokalite Na bráne jestvovala pred rokom 1474 Horná brána, druhá – Dolná brána bola na konci Hodžovej ulice. Obe chránili vstup do mesta spolu s valmi a múrmi. Brány sa stali po roku 1848 už nepotrebné , preto ich odstránili. Pri Hornej bráne boli už v stredoveku tri pozemky s troma domami, ktoré v roku 1849 mali čísla 165 (tu býval Jozef Michales s ďalšími obyvateľmi), 166 (obývaný Samuelom Kemkom a 3 obyvateľmi) a 167 (v ktorom býval Anton Smidhuber s 5 obyvateľmi). Všetky stavby boli prízemné a podpivničené, čo sa potvrdilo aj pri archeologickom výskume v roku 2009, ktorý sa tu robil pred výstavbou novopostavenej presklenej budovy.
Dom číslo 195 asanovali okolo roku 1900 a namiesto neho bola postavená secesná jednoposchodová budova patriaca potomkom rodiny Michalus. Poslednou majiteľkou bola Anna Hlozová, ktorá sa v roku 1904 vydala za známeho architekta Milana Michala Harminca. Dom v roku 1952 Anna Holzová predala štátu a ešte do roku 1953 v ňom sídlila známa lekáreň Na bráne, ktorá tu existovala v nájme na prízemí od roku 1907.
Tiež k domu číslo 166, ktorý vlastnila rodina Štefana Luleka, pristavili v roku 1950 štyri izby. Dom číslo 167 vlastnil Gejza Byttčanský, ktorý však býval v Maďarsku a v dome mal nájomníka. Táto budova bola v najhoršom stave, postavená z nepálenej tehly, s poškodenou strechou a hrozilo jej zrútenie.
Preto vtedajší národný výbor pristúpil k rozhodnutiu asanovať všetky tri budovy. Mesto chcelo rozšíriť komunikáciu, zlepšiť prechod pre peších i autá a najmä zabrániť tomu, aby domy ohrozovali bezpečnosť svojho okolia. Navyše, starí Žilinčania spomíjú, že stavby boli plné nepríjemných hlodavcov.
Plán asanácie sa samozrejme týkal aj širokého okolia – Kováčskej ulice, Čepiela, Horného a Dolného valu, Na priekope a ďalších ulíc, kde väčšina prízemných domov bránila modernejšej výstavbe. Domy na týchto uliciach boli schátrané a opustené, lebo Žilinčania sa sťahovali do oveľa lepšie vybavených na Hlinách (od roku 1955), ale aj iných domov v širšom okolí historického jadra (Hollého, Kmeťova, Legionárska, Rázusova, Veľká okružná a ďalšie ulice). Domy Na bráne boli preto vyvlastnené, odkúpené a po dlhších rokovaniach s nájomníkmi a vlastníkmi sa pristúpilo 24. februára 1965 k asanácii všetkých troch domov, ktorá trvala do marca toho roka.

Zdroj: Žilinský večerník, č. 37, str. 18, Spoznávame Žilinu (75. časť) – Na bráne. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spracované z knižných publikácií a archívnych dokumentov.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 406

[0] Komentárov

Pridať komentár