Výstavba nového kostola v Nededzi — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/13

Výstavba nového kostola v Nededzi

premietanie (slideshow)
Výstavba nového kostola v Nededzi

Výstavba nového kostola v Nededzi

Kaštieľ Pongrácovcov v Nededzi
(Foto: 14. 10. 2013)

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi prijalo uznesenie č. 30/2013 zo dňa 03.04.2013, v ktorom schválilo výstavbu nového rímskokatolíckeho kostola v časti objektu bývalého kaštieľa. Z prítomných 7 poslancov za uznesenie hlasovali 4 poslanci Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac, zdržali sa 3 poslanci JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek. Uznesenie podpísal PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza.
Pôvodný kostol bol postavený po roku 1989 z domu smútku pri cintoríne. Kostol má skleneno–drevenú konštrukciu, ktorá nevyhovuje klimatickým podmienkam. V lete boli v kostole vysoké teploty a naopak v zime bolo chladno. Pred hlasovaním OZ predchádzala anketa, v ktorej sa zo 744 anketových lístkov vrátilo 88,17%. Väčšina obyvateľov sa vyjadrila v prospech vybudovania nového kostola. Predpokladaná suma na výstavbu by mala byť do 600 000 eur. Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo na výstavbu kostola od 2. 5. 2013 do kolaudácie verejnú zbierku na verejne prístupných a viditeľne označených miestach: pri obecnom úrade, pri dome smútku a na obecnom úrade. Príspevky sa môžu posielať aj

na osobitný účet č. 5604742008/5600, vedený v Prima banke Slovensko, a. s., pobočka Žilina.

Pred úhradou na účet sa informujte na web. stránke obce Nededza www.nededza.ocu.sk. Text bol prevzatý a upravený z web. stránky obce Nededza: www.nededza.ocu.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 1128

[0] Komentárov

Pridať komentár